Σάββατο, 27 Μαρτίου 2010

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ του Υποψήφιου δήμαρχου Θεσσαλονίκης

Προς

1. κ. Βασίλη Παπαγεωργόπουλο Δήμαρχο Θεσσαλονίκης

2. κ. Σωτήρη Καπετανόπουλο Πρόεδρο Δημοτικού Συμβουλίου

3. κ. κ. Δημοτικούς/ές Συμβούλους

Κοινοποίηση: Δημοτικές Παρατάξεις Δήμου Θεσσαλονίκης

Θεσσαλονίκη, 17. 3. 2010

Κύριε πρόεδρε,

Παρακαλώ να ορίσετε συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, με μόνο θέμα τα προβλήματα προσπελασιμότητας στην πόλη μας. Ιδιαίτερα χρήσιμη και ουσιαστικής σημασίας θα είναι, πιστεύω, η παρουσία των αναπηρικών φορέων.

Οι παρεμβάσεις τους, με διεξοδικές αναφορές στο παραπάνω ζήτημα, θα συνδράμουν στη χάραξη μιας ρεαλιστικής και σύγχρονης αντιμετώπισης αυτών των προβλημάτων, που οδηγούν τα ανάπηρους και εμποδιζόμενα άτομα σε καθεστώς κοινωνικού αποκλεισμού.

Υποψήφιος Δήμαρχος Θεσσαλονίκης Φώτης Μπίμπασης

Δεν υπάρχουν σχόλια: