Πέμπτη, 6 Δεκεμβρίου 2012

"30 χλμ / ώρα – κάνοντας τους δρόμους βιώσιμους!"
Εγγραφείτε για να ψηφίσετε μαζί μας
υποστηρίξτε την Πρωτοβουλία ευρωπαίων πολιτών μας (ECI).


Σχετικά με την Πρωτοβουλία
Εσείς θα καθορίσετε το μέλλον των ευρωπαϊκών πόλεων! Εσείς θα καθορίσετε το μέλλον των ευρωπαϊκών πόλεων!
Θέλουμε να έχουμε περισσότερη οδική ασφάλεια και μια καλύτερη ποιότητα ζωής. Για το λόγο αυτό, ζητάμε ένα πανευρωπαϊκό όριο ταχύτητας στα 30 χλμ/ώρα σε χωριά και πόλεις. Για το λόγο αυτό, ζητάμε ένα πανευρωπαϊκό όριο ταχύτητας στα 30 χλμ / ώρα σε χωριά και πόλεις.


Το όριο των 30 χλμ/ώρα είναι ένας φθηνός και δημοφιλής τρόπος για τη βελτίωση της ασφάλειας, τη μείωση της ρύπανσης και την ενθάρρυνση πιο έξυπνων επιλογών για τις μετακινήσεις.
Μπορεί να οδηγήσει σε βελτίωση της ροής της κυκλοφορίας και σε λιγότερη κυκλοφοριακή συμφόρηση. Οι άνθρωποι μπορούν να μετακινούνται χωρίς φόβο.
Θέλουμε να επιτύχουμε αυτά τα οφέλη για το σύνολο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Ποιο είναι το όραμά μας; Το όριο 30 χλμ/ώρα θα πρέπει να γίνει το πρότυπο όριο ταχύτητας για τα χωριά, τις κωμοπόλεις και τις πόλεις με τις τοπικές αρχές να είναι σε θέση να αποφασίσουν για τις εξαιρέσεις.
Για το λόγο αυτό, θα θέσουμε την ατζέντα στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Θέλουμε η Επιτροπή να καταλήξει σε μια πρόταση για την εισαγωγή του ορίου ταχύτητας των 30 χλμ/ώρα.
Οργανώνουμε την «Πρωτοβουλία Ευρωπαίων Πολιτών» ένα συναρπαστικό, καινούργιο μέσο πολιτικής στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
Αυτό περιλαμβάνει μια τεράστια προσπάθεια γιατί θα πρέπει να συγκεντρωθούν περισσότερες από 1 εκατομμύριο υπογραφές μέσα σε ένα χρόνο από τουλάχιστον 7 διαφορετικά κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Εγγραφείτε για να ψηφίσετε μαζί μας
υποστηρίξτε την Πρωτοβουλία ευρωπαίων πολιτών μας (ECI).
Δεν υπάρχουν σχόλια: