Τετάρτη, 5 Δεκεμβρίου 2012Το Βερολίνο είναι πρωτεύουσα της  προσβασιμότητας «Access City Award» 2013 
γιατί οι αρχές της πιστεύουν,

ότι είναι κίνητρο καινοτομίας και οικονομικής ανάπτυξης για τους πολίτες .


Το βραβείο απονεμήθηκε στη πόλη του Βερολίνου για το 2013, σε αναγνώριση της ευρείας και στρατηγικής προσέγγισης των αρχών της για τη δημιουργία μιας φιλικής για όλους πόλης.

«Τα άτομα με αναπηρία συνεχίζουν να συναντούν πολλά εμπόδια στην καθημερινή ζωή, αλλά πόλεις σαν το Βερολίνο είναι πρωτοπόρες στο να καθιστούν τη ζωή πιο φιλική για όλους» δήλωσε η Αντιπρόεδρος κα Reding, επίτροπος της Ευρωπαικης Ενωσης  αρμόδια για θέματα δικαιοσύνης.

Η κριτική επιτροπή έδωσε έμφαση στο σύστημα μεταφορών της γερμανικής πόλης, το οποίο είναι χαρακτηριστικά «προσβάσιμο και προσιτό σε όλους», διευκολύνοντας σε σημαντικό βαθμό την καθημερινότητα των ατόμων με αναπηρία.

«Η προσβασιμότητα προσφέρει νέες επιχειρηματικές ευκαιρίες και μπορεί να καταστεί πραγματικό κίνητρο για καινοτομία και οικονομική ανάπτυξη. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο η προσβασιμότητα αποτελεί το επίκεντρο της ευρωπαϊκής στρατηγικής για τα άτομα με αναπηρία και για τον οποίο προετοιμάζουμε τις προτάσεις μας για μια ευρωπαϊκή πράξη για την προσβασιμότητα, την οποία προτίθεμαι να υποβάλω το προσεχές έτος».Η επιτροπή κρίσης επέλεξε το Βερολίνο για τη στρατηγική και χωρίς αποκλεισμούς πολιτική του υπέρ των ατόμων με αναπηρία, στο πλαίσιο της οποίας κατέβαλε κάθε δυνατή προσπάθεια προκειμένου να μετατρέψει την προηγουμένως διηρημένη πόλη σε ένα προσιτό, απαλλαγμένο εμποδίων περιβάλλον.

Η Επιτροπή επαίνεσε το σύστημα συγκοινωνιών του Βερολίνου και τις προσπάθειες που καταβλήθηκαν στα σχέδια ανοικοδόμησης προκειμένου να βελτιωθεί η προσβασιμότητα για τα άτομα με αναπηρία.

Η συνολική προσέγγιση του Βερολίνου όσον αφορά την προσβασιμότητα ενσωματώνεται πλήρως στις πολιτικές της πόλης και υποστηρίζεται ευρέως από τους φορείς λήψης αποφάσεων.Οι άλλες επικρατέστερες πόλεις  ήταν:Η Νάντη (Γαλλία) που  βραβεύθηκε επίσης για την ολοκληρωμένη προσέγγισή της στο σχεδιασμό μιας πόλης προσιτής σε όλους και για την ποικιλία δραστηριοτήτων ευαισθητοποίησης όσον αφορά την δυνατότητα μετακίνησης στην καθημερινή ζωή. Η Νάντη έχει επενδύσει στην κατάρτιση σχεδιαστών και αρχιτεκτόνων και συνεχίζει το διάλογο με τους πολίτες προκειμένου να δώσει στα άτομα με αναπηρία τη δυνατότητα συνεύρεσης και κατάρτισης κοινών σχεδίων.Η Στοκχόλμη (Σουηδία)επίσης  επελέγη για τη μακροπρόθεσμη, άνευ αποκλεισμών προσέγγισή της «Design for All».

Το πρόγραμμα «Vision Stockholm in 2030» στοχεύει να μετατρέψει την πόλη, στην οποία το 30% του κέντρου αποτελείται από νερό, σε μια παγκόσμιας ακτινοβολίας πόλη προσιτή σε όλους.

Παράδειγμα αποτελούν διαβάσεις πεζών, δημόσιες τουαλέτες και χώροι παιχνιδιού προσιτοί σε παιδιά και γονείς με αναπηρία.Πέραν της νικήτριας πόλης και των τριών επικρατέστερων, η επιτροπή κρίσης χορήγησε επίσης φέτος ειδική μνεία στις ακόλουθες πόλεις:- Pamplona (Ισπανία), για το προσιτό αστικό περιβάλλον της και για τις αειφόρες περιβαλλοντικές πολιτικές της. Η Pamplona κατάρτισε ένα τετραετές σχέδιο για την ανακαίνιση των τοπικών υποδομών, συμπεριλαμβανομένης της παλαιάς πόλης: τα πεζοδρόμια χαμήλωσαν, δημιουργήθηκαν προσιτοί χώροι παιχνιδιού και άθλησης για τα άτομα με αναπηρία και τους ηλικιωμένους, και ράμπες, ανελκυστήρες και πεζογέφυρες προσφέρουν λύσεις στα προβλήματα μετακίνησης σε ανισόπεδα σημεία της πόλης.- Gdynia (Πολωνία), για τις συνεχείς προσπάθειές της να καταστήσει προσιτές τις δημόσιες συγκοινωνίες: το 97% των λεωφορείων και το 58% των τρόλεϊ είναι τώρα προσιτά στα άτομα με αναπηρία. Η πόλη εισήγαγε επίσης ένα σύστημα πληροφοριών με πινακίδες και περιγραφές με γραφή Μπράιγ, καθώς και πυλώνες και πίνακες πληροφόρησης προσιτούς σε άτομα που βρίσκονται σε αναπηρικό καροτσάκι.- Bilbao (Ισπανία), για τη χρήση της τεχνολογίας της πληροφορίας και των επικοινωνιών (ΤΠΕ) προς όφελος των ατόμων με αναπηρία, συμπεριλαμβανομένης μιας υπηρεσίας τηλεφωνικών πληροφοριών για άτομα με δυσκολίες ακοής ή ομιλίας, τερματικούς ταυτόχρονης μετάφρασης σε γραφεία ανοιχτά στο κοινό και κλειστό κύκλωμα για βαρήκοους για την εξάλειψη του θορύβου και τη βελτίωση των υπηρεσιών για άτομα με βαρηκοΐα.- Tallaght (Ιρλανδία), για μια σειρά καινοτόμων υπηρεσιών για τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των πολιτών με αναπηρία, συμπεριλαμβανομένων των ηλικιωμένων. Στις υπηρεσίες αυτές συγκαταλέγονται μια υπηρεσία επισκευής οδών και οδοστρωμάτων εντός 48 ωρών, υπηρεσίες πληροφοριών, προσιτοί πεζόδρομοι, εγκαταστάσεις ανακύκλωσης, προσιτές βιβλιοθήκες και βιβλία διαθέσιμα σε διάφορα μορφότυπα για τα άτομα με προβλήματα όρασης.

Δεν υπάρχουν σχόλια: