Πέμπτη, 31 Ιανουαρίου 2013

Επιστολή Οικολόγων Πράσινων προς τον Υπουργό Εργασίας για θέματα ΑμΕΑ31/01/2013
 

Επιστολή Οικολόγων Πράσινων προς τον Υπουργό Εργασίας για θέματα ΑμΕΑΑνοικτή επιστολή, υπογραφόμενη από τρεις Θεματικές Ομάδες, απηύθυναν οι Οικολόγοι Πράσινοι στον Υπουργό Εργασίας, Γιάννη Βρούτση, προκειμένου να επιληφθεί άμεσα ζητημάτων που καθιστούν ακόμα πιο δυσχερή τη θέση των ΑμΕΑ στη σημερινή μάλιστα συγκυρία.
Το πλήρες περιεχόμενό της είναι το ακόλουθο :

Aξιότιμε κύριε Υπουργέ
Ανάμεσα στα πολλά δραματικά προβλήματα της ελληνικής κοινωνίας που καλείστε να επιλύσετε, σας ζητάμε να αντιμετωπίσετε και τα προβλήματα (θεσμικά και οργανωτικά)  που δυσχεραίνουν ακόμη περισσότερο τη ζωή της ευαίσθητης κοινωνικής ομάδας των ΑμΕΑ.  Σύμφωνα με το Νόμο 3863/2010, οι υγειονομικές επιτροπές αναπηρίας καταργήθηκαν και οι  αρμοδιότητες τους μεταφέρθηκαν  στο Κέντρο Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕ.Π.Α.), το οποίο έχει τώρα την αρμοδιότητα καθορισμού του βαθμού αναπηρίας των ασφαλισμένων όλων των ασφαλιστικών φορέων. Το ΚΕ.Π.Α καθορίζει πλέον το ποσοστό για σύνταξη αναπηρίας,  το χαρακτηρισμό ατόμων ως ΑμεΑ και το ποσοστό αναπηρίας για όλες τις κοινωνικές και οικονομικές παροχές ή διευκολύνσεις που τα ΑμEΑ δικαιούνται από την πολιτεία.
Με την μεταφορά αυτή των αρμοδιοτήτων εμφανίστηκε το φαινόμενο οι συμπολίτες μας με αναπηρίες να έρχονται αντιμέτωποι με πολύμηνη περικοπή των συντάξεών τους (που για την συντριπτική πλειονότητα αποτελούν το μοναδικό μέσο βιοπορισμού), μέχρι την επανεξέταση της αναπηρίας τους .
Σύμφωνα με τους φορείς των ΑμEΑ, η υποστελέχωση και η γραφειοκρατική αγκύλωση στο ΚΕ.Π.Α καθυστερούν αδικαιολόγητα την έκδοση των αποφάσεων.
Θα σας παρακαλούσαμε να μεριμνήσετε άμεσα για την επίλυση των προβλημάτων που σχετίζονται τόσο με την έγκαιρη εξέταση των δικαιολογητικών και την πολύμηνη αναστολή της σύνταξης, όσο και με ζητήματα λειτουργίας του ΚΕ.Π.Α που συντελούν σε αυτή την αρνητικά διαμορφωμένη κατάσταση, όπως έχουν επισημανθεί και από τους φορείς των ΑμεΑ και  είναι τα κάτωθι:
  • Αναστολή καταβολής της σύνταξης ή του προνοιακού επιδόματος για διάστημα πολλών μηνών έως ότου παραλάβει ο εξεταζόμενος τη Γνωμάτευση της Υγειονομικής Επιτροπής. 
  • Ανεπαρκής στελέχωση των υγειονομικών επιτροπών και ειδικότερα των υγειονομικών επιτροπών που εξετάζουν άτομα με αναπηρίες ψυχικές, νευρολογικές και καρδιολογικές. 
  • Ανεπαρκές θεσμικό πλαίσιο για την κατΆ οίκον υγειονομική εξέταση, με αποτέλεσμα η εφαρμογή των όποιων εγκυκλίων για την κατΆ οίκον εξέταση να εξαρτάται από την καλή θέληση των ιατρών. 
  • Υποχρέωση καταβολής του ποσού των 46¤ ακόμα και για αιτούντες τη χορήγηση προνοιακού επιδόματος λόγω οικονομικής αδυναμίας (π.χ. άνεργοι). Η καταβολή του ποσού των 46¤ ισχύει και για την ένσταση του εξεταζόμενου για την απόφαση της Α/Βάθμιας Υγειονομικής Επιτροπής. 
  • Συνέχιση του άδικου συστήματος επανεξέτασης ατόμων με αναπηρίες ή χρόνιες παθήσεις που ιατρικά κρίνονται μη αναστρέψιμες. 
  • Έλλειψη πρόβλεψης για την πλήρη ιατρική και φαρμακευτική περίθαλψη των ασφαλισμένων, των οποίων διακόπτεται η χορήγηση της σύνταξης ή του προνοιακού επιδόματος τους.
  • Η πρόβλεψη του συστήματος για την κάλυψη ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης μόνο για την πρωτογενή πάθησή των αιτούντων που εξετάζονται από τις επιτροπές του ΚΕΠΑ.


Οι Θεματικές Ομάδες ΑμΕΑ, Υγείας και Εργασίας


Περισσότερες πληροφορίες:
Φώτης Μπίμπασης, 6974-530196
Μαρία Σούμπαση, 6972-886404 
Νίκος Σαραντάκης, 6932-730741

Δεν υπάρχουν σχόλια: