Σάββατο, 9 Μαρτίου 2013

Δημοσιεύθηκε την Πέμπτη 07 Μαρτίου 2013 στην εφημερίδα Αυριανή

<<Περπατάει>> το όνομα του Φώτη Μπίμπαση

Πληροφορίες λένε ότι το όνομα του Φώτη Μπίμπαση << περπατάει >.> για τις επόμενες δημοτικές εκλογές στο Δήμο Θεσσαλονίκη.
Να θυμίσουμε ότι ο Φώτης Μπίμπασης ανήκει στους Οικολόγους-Πράσινους. Είναι γεγονός ότι ο Φώτης Μπίμπασης είναι μια προσωπικότητα γνώστη στα δρώμενα της Θεσσαλονίκης καθώς έχει πολυετή συμμετοχή στα κοινά. Δεν ξέρουμε αν τελικά οι Οικολόγοι-Πράσινοι θα τον κατεβάσουν υποψήφιο στις επόμενες δημοτικές εκλογές πάντως το όνομα του φαίνεται να έχει << περπατησιά >>.       

Δεν υπάρχουν σχόλια: