Κυριακή, 31 Μαρτίου 2013


Επιστολή Οικολόγων Πράσινων προς τον Υπουργό Εσωτερικών για την καθυστέρηση καταβολής του προνοιακού επιδόματος ΑμεΑ

Ανοικτή επιστολή, υπογεγραμμένη από τη Θεματική Ομάδα ΑμεΑ, απηύθυναν για δεύτερη φορά οι Οικολόγοι Πράσινοι στον Υπουργό Εσωτερικών, Ευριπίδη Στυλιανίδη, προκειμένου να δώσει συγκεκριμένες απαντήσεις σχετικά με την καθυστέρηση καταβολής του προνοιακού επιδόματος για τα ΑμεΑ και να προβεί σε άμεσες ενέργειες επίλυσης του προβλήματος .

Το πλήρες περιεχόμενό της είναι το ακόλουθο :

Θέμα:  «Παροχή διευκρινίσεων σχετικά με την αδικαιολόγητη καθυστέρηση καταβολής του προνοιακού επιδόματος ΑμεΑ»
Aξιότιμε κύριε Υπουργέ,
Σε συνέχεια της από 5.2.2013 επιστολής μας με θέμα «Καθυστέρηση καταβολής του προνοιακού επιδόματος ΑμεΑ», στην οποία θίξαμε την αναγκαιότητα επίσπευσης των διαδικασιών καταβολής του προνοιακού επιδόματος αναπηρίας, που αποτελεί συχνά το μοναδικό πόρο για τη στοιχειώδη διαβίωση των ατόμων με αναπηρία, επανερχόμαστε με νέα επιστολή. Το Υπουργείο ουδέποτε απάντησε στην προηγούμενη επιστολή μας και, πολύ περισσότερο, δεν έλυσε το πρόβλημα.
Κατόπιν των ανωτέρω, παρακαλούμε να μας ενημερώσετε άμεσα σχετικά με: τους λόγους της καθυστέρησης, τις ενέργειες στις οποίες έχει το Υπουργείο έως σήμερα προβεί για την επίλυση του ζητήματος και να καθορίσετε συγκεκριμένα το χρόνο καταβολής του επιδόματος. Υπενθυμίζουμε ότι η όποια καθυστέρηση, ιδιαίτερα στη συγκεκριμένη οικονομική συγκυρία, συνεπάγεται ανυπολόγιστο κοινωνικό κόστος και τεράστιες ευθύνες της Πολιτείας.
Οι Οικολόγοι Πράσινοι έχουμε ήδη αναδείξει και, αν χρειαστεί, θα συνεχίσουμε να προβάλουμε το συγκεκριμένο ζήτημα, διότι αφορά στο ελάχιστο επίπεδο κρατικής παρέμβασης στον τομέα κοινωνικής πρόνοιας που οφείλει να έχει η χώρα μας σήμερα. Περιμένουμε τις ενέργειες του Υπουργείου στην κατεύθυνση της άμεσης επίλυσης του προβλήματος και παρακαλούμε να μας ενημερώσετε σχετικά.
Η Θεματική Ομάδα για τα Άτομα με  Αναπηρία

Δεν υπάρχουν σχόλια: