Κυριακή, 31 Μαρτίου 2013


Επιστολή Οικολόγων Πράσινων προς τη Διοίκηση του ΚΕΑΤ για την προσωρινή παύση λειτουργίας των λεωφορείων της Σχολής Τυφλών Θεσσαλονίκης

Ανοικτή επιστολή, υπογεγραμμένη από τη Θεματική Ομάδα ΑμεΑ, απηύθυναν για οι Οικολόγοι Πράσινοι στην Προϊσταμένη Διοίκησης του Κέντρου Εκπαίδευσης και Αποκατάστασης Τυφλών, κα Μαρία Αζούκη, προκειμένου να δώσει συγκεκριμένες απαντήσεις σχετικά με την προσωρινή παύση λειτουργίας των λεωφορείων μεταφοράς μαθητών στη Σχολή Τυφλών Θεσσαλονίκης και να προβεί σε άμεσες ενέργειες επίλυσης του προβλήματος.
 Το πλήρες περιεχόμενό της είναι το ακόλουθο :
 Θέμα:  «Παροχή διευκρινίσεων σχετικά με την παύση λειτουργίας των λεωφορείων της Σχολής Τυφλών Θεσσαλονίκης»
Aξιότιμη κα Αζούκη,
Το τελευταίο χρονικό διάστημα, όπως πληροφορούμαστε, η μετακίνηση των μαθητών στη Σχολή Τυφλών Θεσσαλονίκης με τα δύο σχολικά λεωφορεία του Κέντρου, έχει διακοπεί. Αιτία για την αναστάτωση είναι η μη καταβολή, από πλευράς ΚΕΑΤ, των ασφαλίστρων των σχολικών λεωφορείων. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα η μεταφορά των μαθητών να γίνεται με ίδια μέσα, γεγονός που, όπως εύκολα αντιλαμβάνεστε, εκτός από δαπανηρό, δεν είναι πάντοτε εφικτό.
Η μετακίνηση των μαθητών με σχολικά λεωφορεία στοχεύει στην πληρέστερη κάλυψη των ειδικών εκπαιδευτικών αναγκών που έχουν οι συγκεκριμένοι μαθητές. Πέραν τούτου, το Παράρτημα Θεσσαλονίκης (πρώην Σχολή Τυφλών «Ο ΗΛΙΟΣ») με τις υπηρεσίες που παρέχει (υπηρεσίες εκπαίδευσης: ειδικό νηπιαγωγείο και δημοτικό τυφλών, υπηρεσίες επαγγελματικής κατάρτισης, καθώς και τη λειτουργία  οικοτροφείου σε 24ωρη βάση), παίζει πολύ σημαντικό ρόλο στην εκπαίδευση, την ψυχοσωματική ανάπτυξη και εν τέλει την προώθηση της αυτονομίας των παιδιών αυτών. Παράλληλα, το γεγονός ότι εξυπηρετεί μαθητές από τη Βόρεια Ελλάδα αλλά και πανελλαδικά, καθιστά καίρια τη ορθή λειτουργία του.
Κατόπιν των ανωτέρω, παρακαλούμε να προβείτε σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες, ώστε το πρόβλημα να λυθεί άμεσα, χωρίς να υπάρξει περαιτέρω επιβάρυνση των μαθητών, αλλά και των οικογενειών τους. Είναι επίσης σημαντικό να ληφθούν τα απαραίτητα μέτρα από πλευράς Διοίκησης, ώστε να αποφευχθούν ανάλογα περιστατικά στο μέλλον.
 Η Θεματική Ομάδα για τα Άτομα με  Αναπηρία

Δεν υπάρχουν σχόλια: