Δευτέρα, 1 Ιουλίου 2013

Επιστολή Οικολόγων Πράσινων προς τον Υπουργό Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας και στο ΚΕΑΤ σχετικά με την λειτουργία γηροκομείου τυφλών στη Θεσσαλονίκη

Ανοικτή επιστολή, υπογεγραμμένη από τη Θεματική Ομάδα ΑμεΑ, απηύθυναν οι Οικολόγοι Πράσινοι στον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, κο Ιωάννη  Βρούτση  και στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου του Κέντρου Εκπαίδευσης και Αποκατάστασης Τυφλών, κο Δημήτριο Σκιαθίτη, προκειμένου να λειτουργήσει άμεσα το γηροκομείο τυφλών στη Θεσσαλονίκη.

Ακολουθεί το πλήρες περιεχόμενο της επιστολής

Θέμα:  «Λειτουργία Γηροκομείου Τυφλών στη Θεσσαλονίκη»
Aξιότιμε κύριε Υπουργέ,
Αξιότιμε κύριε Πρόεδρε,
Σε συνέχεια της υπ΄αριθμ.454/18.4.2013 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Θεσσαλονίκης, σύμφωνα με την οποία εστάλη επιστολή προς τον κο Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, προκειμένου ο τελευταίος σε συνεργασία με το ΚΕΑΤ να προβεί στις απαραίτητες ενέργειες ώστε να λειτουργήσει το γηροκομείο τυφλών της Θεσσαλονίκης, θα θέλαμε να μας ενημερώσετε σε ποιες ενέργειες έχετε έως τώρα προβεί.
Κρίνουμε σκόπιμο να υπενθυμίσουμε ότι η λειτουργία ενός γηροκομείου τυφλών αποσκοπεί αφενός στην προστασία των τυφλών τρίτης ηλικίας, αφετέρου όμως καλύπτει ένα σημαντικό κενό σε επίπεδο κοινωνικής προστασίας, δεδομένου ότι τα Άτομα με Αναπηρία όταν φθάνουν στην τρίτη ηλικία, αντιμετωπίζουν αυξημένες δυσκολίες που απαιτούν τη μέγιστη δυνατή φροντίδα, ενώ ειδικότερα οι τυφλοί τρίτης ηλικίας δεν γίνονται αποδεκτοί στα γηροκομεία της χώρας, επειδή έχουν ανάγκη συνοδείας. Επιπλέον, όπως σας είναι ήδη γνωστό, σύμφωνα με το σχεδιασμό, θα λειτουργήσει παράλληλα και ένα πνευματικό κέντρο για την πολιτιστική καλλιέργεια των τυφλών, ενώ  θα παρέχεται ολοκληρωμένη κάλυψη των αναγκών των ατόμων με πολλαπλή αναπηρία που έχουν και πρόβλημα όρασης.
Προκειμένου να υλοποιηθούν τα ανωτέρω, είναι απαραίτητο να μεριμνήσει τόσο το Υπουργείο Εργασίας, όσο και η Διοίκηση του ΚΕΑΤ, ώστε να προχωρήσει ο Δήμος Θεσσαλονίκης στην απόκτηση της κινητής και ακίνητης περιουσίας του φιλανθρωπικού σωματείου «Οργάνωση Προστασίας Τυφλών Βορείου Ελλάδος- ο Ήλιος». Οποιαδήποτε κωλυσιεργία  σε συνδυασμό με τις γραφειοκρατικές αγκυλώσεις και την αδυναμία συνεργασίας μεταξύ Υπηρεσιών του Δημοσίου, είναι ανεπίτρεπτη στα πλαίσια ενός σύγχρονου, ευέλικτου και λειτουργικού κρατικού μηχανισμού. Πολλώ δε μάλλον, όταν πρόκειται για ένα έργο, μεγάλης σημασίας για τα Άτομα με Αναπηρία, που επιπλέον δεν επιβαρύνει τον κρατικό προϋπολογισμό.
Παρακαλούμε όλους τους εμπλεκόμενους να αναλογιστούν τις ευθύνες τους απέναντι στους πολίτες, στους οποίους οφείλουν να παρέχουν το αγαθό της κοινωνικής πρόνοιας και προστασίας. Επομένως, αναμένουμε τις άμεσες ενέργειές τόσο από πλευράς Υπουργείου Εργασίας, όσο και από πλευράς Διοίκησης του ΚΕΑΤ προς την κατεύθυνση επίλυσης του ανωτέρω ζητήματος και ζητούμε  να λάβουμε πλήρη και άμεση ενημέρωση σχετικά.


Η Θεματική Ομάδα για τα Άτομα με  Αναπηρία

Δεν υπάρχουν σχόλια: