Τετάρτη, 7 Αυγούστου 2013

Ψηφισμα ΠΣ : Διευκόλυνση Πρόσβασης των ΑμεΑ στις παραλίες

paraliamea
Οι Οικολόγοι Πράσινοι υποστηρίζουμε ότι η Πολιτεία πρέπει να καταβάλει όλες τις δυνατές προσπάθειες για την εφαρμογή της υπ’ αριθμ. 1052758/ 1451/Β0010/10.04.2012 (Β΄ 1411) Απόφασης των Υπουργών Εσωτερικών και Οικονομικών που αφορά στην διευκόλυνση της πρόσβασης των Ατόμων με Αναπηρία στις παραλίες. Έως σήμερα οι διατάξεις της ανωτέρω Κοινής Υπουργικής Απόφασης παραμένουν ανεφάρμοστες, γεγονός που αποκλείει τα Άτομα με Αναπηρία από την απόλαυση βασικών αγαθών, τα οποία είναι ελεύθερα για τους υπόλοιπους πολίτες. Προτείνουμε την θέσπιση νομοθετικής διάταξης με ανάλογο περιεχόμενο με την ΚΥΑ και τις ακόλουθες τροποποιήσεις: α)  προτείνουμε το συντονισμό και την εποπτεία των ΟΤΑ ως προς την εφαρμογή των σχετικών διατάξεων, να αναλάβουν από κοινού τα Υπουργεία Εσωτερικών (ως επιβλέπων Υπουργείο για τους ΟΤΑ), Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Η.Δ. (το αντίστοιχο τμήμα για τα Άτομα με Αναπηρία) και το Υπουργείο Τουρισμού, ως ο καθ΄ ύλην αρμόδιος φορέας σε θέματα τουρισμού και β) προτείνουμε η ευθύνη για την υλοποίηση των απαραίτητων ενεργειών για τη διευκόλυνση της πρόσβασης των ΑμεΑ στις παραλίες, να επεκταθεί εκτός των ΟΤΑ Α΄ βαθμού και στους ΟΤΑ Β’ βαθμού.

Δεν υπάρχουν σχόλια: