Κυριακή, 15 Σεπτεμβρίου 2013

Άμεση κάλυψη των αναγκών σε εκπαιδευτικό προσωπικό στην Ειδική Αγωγή

ειδική αγωγή
Ψήφισμα για το θέμα του εκπαιδευτικού προσωπικού στην Ειδική Αγωγή εξέδωσαν οι Οικολόγοι Πράσινοι στο πλαίσιο των εργασιών του Πανελλαδικού Συμβουλίου, που συνεδρίασε στη Θεσσαλονίκη το Σαββατοκύριακο 7 και 8 Σεπτεμβρίου. Οι Οικολόγοι Πράσινοι ζητάμε από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων να προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την έγκαιρη κάλυψη των αναγκών σε εκπαιδευτικό προσωπικό στην Ειδική Αγωγή και την Εκπαίδευση ατόμων με αναπηρία ή με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, καθώς και στη μετακίνηση των ατόμων με αναπηρία από και προς τα σχολεία. Εκφράζουμε ιδιαίτερη ανησυχία διότι στο παρελθόν υπήρξαν σοβαρά κενά τα οποία καλύφθηκαν με καθυστέρηση και μετά από κινητοποίηση των πολιτών, στην οποία συμμετείχαν και οι Οικολόγοι Πράσινοι με επιστολή τους στον Υπουργό Παιδείας. Η Πολιτεία οφείλει να διασφαλίζει σε όλους τους πολίτες με αναπηρία και διαπιστωμένες ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες ίση πρόσβαση στην εκπαίδευση και στην κοινωνική και επαγγελματική τους ένταξη.

Δεν υπάρχουν σχόλια: