Κυριακή, 10 Νοεμβρίου 2013

Η κοινωνία έχει ανάγκη από στέγη τροφή και υγεία και όχι από Wifi !! που προτείνει ο πρωθυπουργός. Να σχεδιάσει για τις ανάγκες των ανθρώπων. Πιστεύουμε ότι θα το κάνει !!!    

Δεν υπάρχουν σχόλια: