Τετάρτη, 12 Φεβρουαρίου 2014

Ανεπίτρεπτη διάκριση εις βάρος τυφλού φοιτητή από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο

Ανεπίτρεπτη διάκριση εις βάρος τυφλού φοιτητή από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο

Οι Οικολόγοι Πράσινοι καταδικάζουμε την ανεπίτρεπτη διάκριση που υπέστη τυφλός μαθητής, ο οποίος δεν έγινε δεκτός στο Τμήμα Φυσικής του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου λόγω τυφλότητας. Η επίκληση του κανονισμού του Τμήματος Φυσικής, βάσει της οποίας δεν γίνονται αποδεκτά -ως φοιτητές- άτομα με κινητική αναπηρία στα άνω δύο άκρα ή με προβλήματα όρασης, επειδή θεωρείται δυσχερής η συμμετοχή τους σε εργαστήρια, είναι ανεπαρκής και προβληματική ως προς την ουσία της, διότι καταστρατηγεί την αρχή της ίσης μεταχείρισης.
Η Πολιτεία οφείλει να διευκολύνει με κάθε πρόσφορο μέσο την πρόσβαση όλων στην εκπαίδευση. Υπό την έννοια αυτή, ο κανονισμός του εν λόγω Ιδρύματος βρίσκεται σε ευθεία αντίθεση με τη συνταγματική επιταγή που ορίζει ότι όλοι οι Έλληνες έχουν δικαίωμα δωρεάν παιδείας, σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης, στα κρατικά εκπαιδευτήρια. Και συμπληρώνει, ότι το Kράτος ενισχύει τους σπουδαστές που διακρίνονται, καθώς και αυτούς που έχουν ανάγκη από βοήθεια ή ειδική προστασία, ανάλογα με τις ικανότητές τους(άρθρο 16 παρ.4Σ). Περαιτέρω, ο εν λόγω κανονισμός αντιστρατεύεται την ίδια την ελευθερία ανάπτυξης και προαγωγής της επιστήμης, της έρευνας και της διδασκαλίας που συνιστούν επίσης θεμελιώδη συνταγματική επιταγή.
Οι Οικολόγοι Πράσινοι ζητούμε από τη Διοίκηση του Ιδρύματος να αποσύρει τον επίμαχο κανονισμό και από το αρμόδιο Υπουργείο Παιδείας, να επανεξετάσει το θεσμικό πλαίσιο βάσει του οποίου τα ίδια τα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα αποφασίζουν σχετικά με την εισαγωγή των φοιτητών με αναπηρία. Παράλληλα το Υπουργείο οφείλει να ενεργοποιήσει την υπηρεσία υποστήριξης φοιτητών µε αναπηρία που προβλέπεται από το νόμο και μέχρι σήμερα δεν έχει ενεργοποιηθεί λόγω έλλειψης πόρων, ώστε να διασφαλιστεί η απρόσκοπτη  φοίτηση σε όλα τα Ιδρύματα και από όλους τους φοιτητές, χωρίς καμία διάκριση.

Η Θεματική Ομάδα για τα Άτομα με  Αναπηρία

Δεν υπάρχουν σχόλια: