Τρίτη, 29 Απριλίου 2014

Image
μέλος του ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΚΟΜΜΑΤΟΣΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

29/4/2014

Η καθολικότητα της ψήφου προϋποθέτει την απρόσκοπτη άσκηση του εκλογικού δικαιώματος και από τα ΑμεΑ

Εν όψει των επικείμενων αυτοδιοικητικών εκλογών και ευρωεκλογών ανακύπτει το ζήτημα της προσπελασιμότητας των εκλογικών κέντρων, καθώς ελάχιστα από αυτά είναι πλήρως προσπελάσιμα, γεγονός που τα καθιστά απρόσιτα στα Άτομα με Αναπηρία που επιθυμούν να ψηφίσουν. Η απουσία έστω και προσωρινών  ραμπών που θα διευκόλυναν την πρόσβαση των ατόμων με κινητικές δυσκολίες προβληματίζει, ιδιαιτέρως αν λάβουμε υπόψη ότι τα εκλογικά κέντρα λειτουργούν συνήθως σε χώρους σχολείων, γεγονός που σημαίνει ότι η έλλειψη κατάλληλων υποδομών αποτελεί ταυτόχρονα τροχοπέδη για τα παιδιά με αναπηρία που φοιτούν σε αυτά. 
Οι εκπαιδευτικές κτιριακές υποδομές της χώρας χωρίς καμιά προηγούμενη μελέτη προσβασιμότητας, αναδεικνύουν την απουσία της κρατικής μέριμνας ως προς τις ευπαθείς κοινωνικές ομάδες που συντελεί στην περιθωριοποίησή τους, είτε είναι μαθητές, είτε εκλογείς. Οι Οικολόγοι Πράσινοι σε σχετική επιστολή τους είχαν επισημάνει ήδη από τις τελευταίες εθνικές εκλογές το ζήτημα της προσβασιμότητας των εκλογικών κέντρων στα Άτομα με Αναπηρία. Επί του ζητήματος, το αρμόδιο, ως προς τη διενέργεια των εκλογών, Υπουργείο Εσωτερικών με την υπ΄αριθμ.22293/1.6.2012 επιστολή του, είχε αναφερθεί στην υποχρέωση του Υπουργείου Παιδείας να υποδείξει σχολικά κτίρια που είναι προσπελάσιμα από όλους τους πολίτες. Εντούτοις, σε σχετική εγκύκλιό του μετακυλίει στους δικαστικούς αντιπροσώπους και στην εφορευτική επιτροπή την ευθύνη για την προσβασιμότητα των εκλογικών κέντρων, ζητώντας να καταβάλουν κάθε δυνατή προσπάθεια για τη διευκόλυνση της προσέλευσης των Ατόμων με Αναπηρία στα εκλογικά Τμήματα με ad hoc λύσεις. Η διευκόλυνση που παρέχουν είναι αναγκαία, δεν μπορεί όμως σε καμία περίπτωση να υποκαταστήσει την απουσία των κατάλληλων υποδομών. Οι Οικολόγοι Πράσινοι ζητούμε να ληφθούν άμεσα τα κατάλληλα μέτρα όπως λ.χ. προσθήκη οδηγών τυφλών, μηχανισμών ή ραμπών στις σκάλες, κατασκευή ειδικών τουαλετών για ΑμεΑ, καθώς και την ανάρτηση ειδικών πινακίδων για κωφούς.
Η ανικανότητα, η βραδύτητα στη λήψη αποφάσεων, η έλλειψη συντονισμού των αρμόδιων φορέων, σε συνδυασμό με την απουσία πολιτικής βούλησης που έχει επιδείξει ο κρατικός μηχανισμός μέχρι σήμερα, δεν μπορούν να εγγυηθούν τη διασφάλιση της αρχής της ίσης μεταχείρισης και να προστατεύσουν επαρκώς τα δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία. Ταυτόχρονα τίθεται μείζον ζήτημα, δεδομένου ότι η απουσία κρατικής παρέμβασης αποτελεί ανασταλτικό παράγοντα στην απρόσκοπτη άσκηση του συνταγματικά κατοχυρωμένου δικαιώματος του «εκλέγειν».  Το ενεργητικό εκλογικό δικαίωμα είναι απολύτως συνδεδεμένο με την αρχή της πολιτικής ελευθερίας και η ψήφος θεωρείται ταυτόχρονα άσκηση θεμελιώδους πολιτικού δικαιώματος και συνταγματικού δικαίου λειτούργημα. Έτσι, καταστρατηγούνται τόσο η αρχή της καθολικής ψηφοφορίας (άρθρο 51 παρ.3 Σ.), όσο και η αρχή της υποχρεωτικής ψηφοφορίας (άρθρο 51 παρ.5 Σ.). Οι Οικολόγοι Πράσινοι απευθύνουμε έκκληση στην Πολιτεία να ληφθούν, έστω και τώρα, όλα τα αναγκαία μέτρα για τη διεξαγωγή της ψηφοφορίας σε σχολικά συγκροτήματα προσπελάσιμα στους συμπολίτες μας με αναπηρία, ώστε να καταστεί εφικτή η απρόσκοπτη άσκηση του θεμελιώδους εκλογικού δικαιώματος, σε εναρμόνιση με τις επιταγές του Συντάγματος.
Η Θεματική Ομάδα για τα Άτομα με  Αναπηρία
Περισσότερες πληροφορίες:
Συντονιστής ΘΟ ΑμεΑ :Φώτης Μπίμπασης τηλ.:6974530195


Δεν υπάρχουν σχόλια: