Πέμπτη, 17 Απριλίου 2014

ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑ ΦΩΤΗ ΜΠΙΜΠΑΣΗ ΣΤΟ ΕΥΡΩΨΗΦΟΔΕΛΤΙΟ

Τα πάγια αιτήματα των ΑμΕΑ υπενθυμίζει με αφορμή την υποψηφιότητα του στην ευρωλίστα των Οικολόγων Πράσινων, ο Φώτης Μπίμπασης.
Ο περιορισμός των παροχών προς τα άτομα με αναπηρία επιδεινώνει διαρκώς την καθημερινότητα τους και οδηγεί μεγάλο τμήμα αυτών σε ασφυξία. Ο Φώτης Μπίμπασης σημειώνει ότι πρέπει η ευρωπαϊκή κοινωνική πολιτική να εστιαστεί στην προστασία και την αναβάθμιση της ποιότητας ζωής των ΑμΕα.
Τονίζει δε ότι προτεραιότητες θα πρέπει να είναι:


·         Η διασφάλιση της χρηματοδότησης και της λειτουργίας όλων των Μονάδων
Κοινωνικής Φροντίδας και των Κέντρων Υποστήριξης και επαρκής στελέχωσή τους και η ενίσχυση του δημόσιου συστήματος πρόνοιας.

·         Η Προστασία των εργαζομένων με αναπηρία από τις απολύσεις και
εξαίρεσή τους από το καθεστώς της εργασιακής εφεδρείας, της διαθεσιμότητας και των απολύσεων και η πρόβλεψη ειδικών μέτρων προστασίας στις συλλογικές και επιχειρησιακές συμβάσεις εργασίας.

·         Η Εξαίρεση των ΑμεΑ από την εφαρμογή όλων των μέτρων που μειώνουν
δραματικά τα εισοδήματά τους (μειώσεις μισθών και επικουρικών συντάξεων,    επιβολή έκτακτων εισφορών, περικοπή ΕΚΑΣ κ.λπ.).

·         Οι Πολιτικές και τα προγράμματα για την ενίσχυση της εργασίας των ΑμεΑ
και των οικογενειών τους.

·         Η Θεσμική κατοχύρωση των ίσων ευκαιριών για πρόσβαση στην εκπαίδευση,
την περίθαλψη, την επικοινωνία και την πληροφόρηση, στην απασχόληση και
την κοινωνική ασφάλιση, στα δημόσια αγαθά και τις υπηρεσίες και η υιοθέτηση
θετικών μέτρων προς όφελος των ΑμεΑ για την πρόληψη ή την αντιστάθμιση

των δυσκολιών που αντιμετωπίζουν.

Δεν υπάρχουν σχόλια: