Τετάρτη, 2 Απριλίου 2014

Tα δικαιώματα των επιβατών

Tα δικαιώματα των επιβατών
 Οι επιβάτες πλέον προστατεύονται από διευρυμένα δικαιώματα, είτε ταξιδεύουν αεροπορικώς ή σιδηροδρομικώς, είτε με πλοίο ή υπεραστικά λεωφορεία και πούλμαν. Για την παρουσίαση της νέας εκστρατείας για τα δικαιώματα των επιβατών οργανώθηκε σχετική εκδήλωση στο λιμάνι του Πειραιά προκειμένου να ενημερωθούν οι πολίτες, ειδικά όσοι ταξιδεύουν με πλοίο, για τα δικαιώματά τους.

Ο Αντιπρόεδρος κ. Siim Kallas, υπεύθυνος για τον τομέα των μεταφορών, δήλωσε: «το 72% των Ελλήνων πολιτών δεν γνωρίζουν τα δικαιώματά τους ως επιβάτες, ένα από τα μεγαλύτερα ποσοστά στην Ευρώπη. Δεν είναι λοιπόν απλή σύμπτωση το ότι επιλέξαμε να ξεκινήσουμε αυτή τη σημαντική ενημερωτική εκστρατεία εδώ, στο λιμάνι του Πειραιά – χρειαζόμαστε την ενεργό συμμετοχή όλων προκειμένου να βεβαιωθούμε ότι η πληροφόρηση για τα δικαιώματα των επιβατών θα έχει ευρεία απήχηση.

Η έναρξη της ενημερωτικής εκστρατείας στο λιμάνι του Πειραιά
Η ενημερωτική εκστρατεία επιδιώκει τη συμμετοχή του ταξιδιωτικού επιχειρηματικού τομέα και των εθνικών αρχών για να προωθηθεί το περιεχόμενό της και να ενημερωθούν οι επιβάτες για τα δικαιώματά τους.Κύρια στοιχεία
·         Το 59% των πολιτών της ΕΕ που ταξιδεύουν με αεροπλάνο δεν γνωρίζουν τα δικαιώματά τους όταν ταξιδεύουν, 34% τα γνωρίζουν και 7% δεν ξέρει ότι υπάρχουν τέτοια δικαιώματα.[2]
·         66% των πολιτών της ΕΕ δεν γνωρίζουν τα συμβατικά τους δικαιώματα όταν αγοράζουν ένα εισιτήριο ταξιδίου, 34% τα γνωρίζει και 7% απαντά ότι δεν ξέρει.[3]
·         Ένας στους έξι Ευρωπαίους υποφέρει από κάποια αναπηρία. Επιπλέον, ο Ευρωπαϊκός πληθυσμός γερνάει όλο και περισσότερο, γεγονός που σημαίνει ότι θα υπάρχει ένας συνεχώς αυξανόμενος αριθμός επιβατών οι οποίοι χρειάζονται ειδική συνδρομή λόγω αναπηρίας ή μειωμένης κινητικότητας. Ο στόχος της νομοθεσίας σχετικά με τα δικαιώματα των επιβατών είναι να επιτρέψει σε άτομα με αναπηρία και άτομα με μειωμένη κινητικότητα να έχουν τις ίδιες δυνατότητες ταξιδιού όπως και οι άλλοι πολίτες.

Τα 10 κύρια δικαιώματα επιβατών
1.    Δικαίωμα πρόσβασης στις μεταφορές χωρίς διακρίσεις
Όλοι οι επιβάτες έχουν δικαίωμα ίσης πρόσβασης στις μεταφορές και προστατεύονται κατά των διακρίσεων εξ’ αιτίας της εθνικότητας, του τόπου διαμονής ή της αναπηρίας.
2.    Δικαίωμα κινητικότητας: δυνατότητα πρόσβασης και παροχή συνδρομής χωρίς πρόσθετο κόστος σε επιβάτες με αναπηρία και σε επιβάτες με μειωμένη κινητικότητα
Οι επιβάτες με αναπηρία ή μειωμένη κινητικότητα έχουν το δικαίωμα της παροχής συνδρομής χωρίς πρόσθετο κόστος, σε όλα τα μέσα μεταφοράς, προκειμένου να μπορούν να απολαύσουν το ταξίδι με τις ίδιες δυνατότητες όπως οι άλλοι πολίτες.
3.    Δικαίωμα ενημέρωσης πριν από την αγορά και κατά τα διάφορα στάδια του ταξιδιού, ιδίως σε περίπτωση διακοπής.  
Οι επιβάτες έχουν το δικαίωμα να είναι σωστά πληροφορημένοι για την τιμή του εισιτηρίου, τα δικαιώματά τους και τις περιστάσεις του ταξιδιού τους με τρόπο έγκαιρο και κατάλληλο, πριν το ταξίδι, καθώς και κατά τη διάρκεια και μετά το ταξίδι σε περίπτωση διακοπής.
4.    Δικαίωμα ακύρωσης του ταξιδιού (επιστροφή ολόκληρου του κόστους του εισιτηρίου) όταν το ταξίδι δεν εκτελείται σύμφωνα με το σχεδιασμό
Στην περίπτωση μακρών καθυστερήσεων, ακύρωσης ταξιδιού ή άρνησης επιβίβασης, οι επιβάτες έχουν το δικαίωμα επιστροφής ολόκληρου του κόστους του εισιτηρίου.
5.    Δικαίωμα εκπλήρωσης της σύμβασης μεταφοράς σε περίπτωση διακοπής (μεταφορά σε άλλο δρομολόγιο και εκ νέου κράτηση)
Στην περίπτωση μακρών καθυστερήσεων, ακύρωσης ταξιδιού ή άρνησης επιβίβασης, οι επιβάτες έχουν το δικαίωμα εναλλακτικής υπηρεσίας μεταφοράς, το συντομότερο δυνατόν, ή την εκ νέου κράτηση, όπως τους εξυπηρετεί καλύτερα. Η επιλογή πρέπει να παρέχεται από τον μεταφορέα αμέσως μόλις πραγματοποιείται η διακοπή, με τρόπο σαφή και μη αντιφατικό.
6.    Δικαίωμα αξίωσης συνδρομής σε περίπτωση μεγάλης καθυστέρησης στα σημεία αναχώρησης ή ανταπόκρισης
Μη επιβιβασθέντες επιβάτες έχουν άμεσα το δικαίωμα στην παροχή ενός ελάχιστου επιπέδου φροντίδας, στο σημείο που βρίσκονται στους τερματικούς/σταθμούς και/ή στο μέσο που ταξιδεύουν, ενώ περιμένουν για την έναρξη ή τη συνέχιση του καθυστερημένου ταξιδιού τους ή την αναδρομολόγηση της πορείας τους.
7.    Δικαίωμα αποζημίωσης
Υπό ορισμένες προϋποθέσεις, στις περιπτώσεις μακρών καθυστερήσεων ή ακύρωσης ταξιδιού και πάντα στην περίπτωση άρνησης επιβίβασης στα αεροπορικά ταξίδια, οι επιβάτες δικαιούνται καθορισμένες χρηματικές αποζημιώσεις. Η αποζημίωση αυτή ποικίλει για κάθε μέσο ανάλογα με το χρόνο που χάθηκε εξ’ αιτίας της διακοπής, την απόσταση του ταξιδιού και/ή την τιμή του εισιτηρίου.
8.    Δικαίωμα επίκλησης της ευθύνης μεταφορέα έναντι των επιβατών και των αποσκευών τους
Σύμφωνα με τις διεθνείς συνθήκες και τη νομοθεσία της ΕΕ, οι μεταφορείς ευθύνονται για τους επιβάτες και τις αποσκευές τους. Στην περίπτωση θανάτου, τραυματισμού και προβλημάτων στις αποσκευές και σε κάποιες περιπτώσεις καθυστέρησης, οι επιβάτες μπορεί να δικαιούνται αποζημίωσης η οποία καθορίζεται ανάλογα με τη ζημιά που επήλθε. Αυτή η αποζημίωση μπορεί να είναι περιορισμένη σύμφωνα με το εφαρμοστέο δίκαιο.
9.    Δικαίωμα χρήσης ταχύρρυθμου και προσπελάσιμου συστήματος διεκπεραίωσης καταγγελιών
Οι επιβάτες έχουν το δικαίωμα να υποβάλλουν κάποιο παράπονο προς τον μεταφορέα εάν δεν είναι ευχαριστημένοι. Στην περίπτωση που δεν υπάρξει απάντηση μετά από συγκεκριμένο χρονικό διάστημα ή είναι δυσαρεστημένοι με την απάντηση του μεταφορέα, έχουν το δικαίωμα να υποβάλλουν το παράπονο προς τον αρμόδιο Εθνικό Φορέα Επιβολής της Νομοθεσίας, που θα πρέπει να το διεκπεραιώσει εντός λογικού χρονικού πλαισίου. Εξώδικες και δικαστικές διαδικασίες είναι επίσης δυνατές υπό το δίκαιο της ΕΕ και το εθνικό δίκαιο (π.χ. συστήματα Εναλλακτικής Επίλυσης Διαφορών, εθνικές ή Ευρωπαϊκές Διαδικασίες για Μικροδιαφορές ενώπιον των Δικαστηρίων).
10. Δικαίωμα πλήρους εφαρμογής και αποτελεσματικής επιβολής της νομοθεσίας της ΕΕ για τα δικαιώματα επιβατών
Οι επιβάτες δικαιούνται να υπολογίζουν στην αποτελεσματική εφαρμογή των κανόνων της ΕΕ από τους μεταφορείς καθώς και στην αποτελεσματική επιβολή τους από τους Εθνικούς Φορείς Επιβολής της Νομοθεσίας.


Πώς μπορώ ως επιβάτης να γνωρίζω τα δικαιώματά μου;
Ως μέρος της εκστρατείας Τα Δικαιώματα των Επιβατών στη Διάθεσή σας, έχει δημιουργηθεί ένας διαδικτυακός ιστότοπος που καλύπτει όλα τα μέσα μεταφοράς. Ο ιστότοπος αυτός είναι διαθέσιμος σε όλες τις επίσημες γλώσσες της ΕΕ.
Επισκεφτείτε τον ιστότοπο της ΕΕ: Τα Δικαιώματα των Επιβατών στη Διάθεσή σας.
Για περισσότερες πληροφορίες: http://ec.europa.eu/transport/passengers/index_en.htm
Υπάρχει διαθέσιμη μια εφαρμογή για smartphones. Λειτουργεί σε τέσσερις πλατφόρμες κινητής τηλεφωνίας: Apple iPhone και iPad, Google Android, RIM Blackberry και Microsoft Windows Phone 7. Η εφαρμογή διατίθεται στις 22 γλώσσες της ΕΕ. Για κάθε πιθανό πρόβλημα η εφαρμογή εξηγεί τα δικαιώματα των επιβατών και παρέχει πληροφόρηση ως προς ποιον να καλέσετε για να υποβάλετε το παράπονό σας.
Κατεβάστε την εφαρμογή smartphone για τα δικαιώματα των επιβατών, διαθέσιμη σε όλες τις πλατφόρμες.
Βίντεο και αφίσες της εκστρατείας: http://ec.europa.eu/transport/themes/passengers/news/campaign_en.htm

Για πληροφορίες στην Ελλάδα:
ANTENNA Σύμβουλοι Επικοινωνίας
Tηλ.: 210-9029005, Fax 210-9273085
κ.κ.: Μιχάλης Λαβέτζης

Επαφές στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή:
Helen Kearns  (+32 2 298 76 38)
Dale Kidd  (+32 2 295 74 61)[2] 2009 Ευρωβαρόμετρο για τα δικαιώματα επιβατών αεροπλάνων
[3] 2009 Ευρωβαρόμετρο για τα δικαιώματα επιβατών αεροπλάνων

Δεν υπάρχουν σχόλια: