Δευτέρα, 12 Μαΐου 2014

Μη προσβάσιμα στους αναπήρους τα περισσότερα εκλογικάκέντρα στην ΕΕ


Με το Ευρωπαϊκό Φόρουμ Ατόμων με Αναπηρία (EDF), ενώνει τη φωνή της η
Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία (ΕΣΑμεΑ), για να αποδοκιμάσει τον
αποκλεισμό εκατομμυρίων ατόμων με αναπηρία από τις εκλογές.

Συντάσσεται με το κάλεσμα της EDF προς την ΕΕ και τα κράτη μέλη, «να άρουν
έστω και τώρα τους περιορισμούς που εμποδίζουν τους πολίτες με αναπηρία να
απολαμβάνουν τα δικαιώματα του εκλέγειν και εκλέγεσθαι».

Σύμφωνα με την EDF, περισσότερα από τα μισά εκλογικά κέντρα στην Ευρώπη δεν
είναι προσβάσιμα.

Από έρευνα του Οργανισμού Θεμελιωδών Δικαιωμάτων (FRA) προκύπτει ότι μόνο
12 κράτη μέλη της ΕΕ από τα 28 διαθέτουν πρότυπο προσβασιμότητας για όλα τα
εκλογικά τμήματα.

Στα περισσότερα κράτη μέλη, οι επίσημες ιστοσελίδες που παρέχουν οδηγίες
για την ψηφοφορία δεν πληρούν τα διεθνώς αναγνωρισμένα πρότυπα για την
προσβασιμότητα στο διαδίκτυο.

Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται ακι στο γεγονός ότι οι τηλεοπτικές συζητήσεις
μεταξύ των κορυφαίων υποψηφίων, γίνονται χωρίς διερμηνεία στη νοηματική
γλώσσα και υποτιτλισμό.

Όσοι επιθυμούν να μάθουν περισσότερες πληροφορίες (στα αγγλικά) για την
εκστρατεία του EDF για τις ευρωεκλογές, μπορούν να επισκεφτούν την
ιστοσελίδα
http://www.edf-feph.org/Page_Generale.asp?DocID=13854&thebloc=33369

http://charta.gr/mh-prosvasima-stous-anaphrous-ta-perissotera-eklogika-kentra-sthn-ee/

Δεν υπάρχουν σχόλια: