Πέμπτη, 4 Σεπτεμβρίου 2014

Σύλλογος Τεχνολογικής Ανάπτυξης Τυφλών (ΣΤΑΤ) από:BLIND.GR Κώδ: 10611

Η ειδική εκπαίδευση

Η ειδική αγωγή αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της Ενιαίας Ειδικής Εκπαίδευσης. Κύριος στόχος της, τα τελευταία τριάντα χρόνια, είναι η ένταξη όσο το δυνατόν περισσότερων παιδιών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες στον κύριο κορμό της εκπαίδευσης. Για να επιτευχθεί ο ειδικός αυτός σκοπός απαιτούνται κριτήρια αξιολόγησης των υπαρχόντων θεσμών: Ειδικά σχολεία, Τμήματα Ένταξης, Επαγγελματικά Εργαστήρια, Ειδικά Γυμνάσια, Τμήματα Ένταξης Δευτεροβάθμιας για την καλύτερη λειτουργία και αποδοτικότητά τους.

Στη διαμόρφωση τέτοιων κριτηρίων δεν αρκεί μόνο η επιστημονική γνώση αλλά και η καθημερινή τριβή και εμπειρία όσων δουλεύουν για χρόνια σε αυτούς τους χώρους, και χωρίς, πολλές φορές, τις απαραίτητες παροχές για τα παιδιά αυτά. Η μέχρι τώρα προσφορά τους μπορεί να αποτελέσει παράδειγμα προς μίμηση και εφαρμογή, χωρίς βέβαια να αναιρεί και το γεγονός ότι χρειάζονται πολλά άλλα πράγματα για να προχωρήσει η εκπαίδευση.

Σήμερα, αποτελεί κοινή πεποίθηση ότι πέραν του παιδιού με ειδικές ανάγκες πρέπει να στραφούμε και στο πλαίσιο που το περιβάλλει: οικογένεια και σχολείο. Η αξιολόγηση πρέπει να είναι σφαιρική και να καλύπτει όλους τους παράγοντες οι οποίοι μπορεί να προκαλέσουν εμπόδια στη μαθησιακή διαδικασία. Αυτό απαιτεί αύξηση των διαγνωστικών υπηρεσιών και στελέχωση με εξειδικευμένους επαγγελματίες, ώστε να μπορούν να αναδείξουν όλες τις παραμέτρους των προβλημάτων και να συμβάλουν στην ανάπτυξη των κατάλληλων παιδαγωγικών και διδακτικών στρατηγικών, οι οποίες θα διευκολύνουν τόσο το κοινό πρόγραμμα όσο και το εξατομικευμένο.

Για τους λόγους αυτούς είναι αναγκαίο:
1) Αναμόρφωση των προγραμμάτων σπουδών των παιδαγωγικών τμημάτων με στόχο τη διαμόρφωση ενός νέου προφίλ του εκπαιδευτικού προσχολικής αγωγής, πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, ο οποίος θα μπορεί να ανιχνεύσει και να αντιμετωπίζει παιδαγωγικά όλα τα παιδία μέσα στο πλαίσιο γενικής εκπαίδευσης.

2) Διαρκής επιμόρφωση των εκπαιδευτικών πάνω σε σύγχρονα θέματα ψυχολογίας και παιδαγωγικής, που θα τους καθιστούν ικανούς να εκμεταλλευτούν τις νέες γνώσεις προς όφελος όλων των παιδιών.

3) Εξειδίκευση των εκπαιδευτικών σε θέματα ειδικής αγωγής, έτσι ώστε να μπορούν να αντιμετωπίζουν τα ειδικά προβλήματα των παιδιών, αλλά και να στηρίζουν το εκπαιδευτικό έργο της γενικής εκπαίδευσης.

4) Επιμόρφωση και εξειδίκευση των άλλων επαγγελμάτων που εμπλέκονται στην αξιολόγηση και αντιμετώπιση των παιδιών με ειδικές ανάγκες και των οικογενειών τους στη δύσκολη πορεία τους. Δεν αρκεί η φιλανθρωπική αγάπη αλλά η συντροφικότητα του παιδιού της οικογένειας, όχι μόνο για την εκπλήρωση των στόχων της μάθησης σε μια κοινωνία ισότιμων διαφορετικών πολιτών. Αυτό αποτελεί και την ευρωπαϊκή διάσταση της εκπαίδευσης.

Για να επιτευχθούν όλοι οι παραπάνω στόχοι απαιτείται ορθολογική κατανομή των πόρων γιατί χωρίς παιδεία δεν μπορεί να υπάρξει ισότιμη σύγκλιση στην Ενωμένη Ευρώπη.

ΑΝΔΡΕΑΣ Φ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
ΕΠΙΤΙΜΟΣ ΣΧΟΛΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ, ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΟΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΑΣ
Πηγή Πληροφοριών: www.sigmalive.com
Καταχωρήθηκε από: 
Σύλλογος Τεχνολογικής Ανάπτυξης Τυφλών (ΣΤΑΤ)
Υπηρεσία διαχείρισης πληροφοριών
Δημοσίευση απο: 
BLIND.GR

Δεν υπάρχουν σχόλια: