Δευτέρα, 8 Σεπτεμβρίου 2014


          
​​
ΠΡΟΤΑΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΑΜΕΑ

   Μέσα στο πλαίσιο σεβασμού στην διαφορετικότητα, καθώς και το αναφαίρετο δικαίωμα των Αμεα 
στο ελεύθερο και δημιουργικό παιχνίδι προτείνω την κατασκευή παιδικών χαρών.      
Και πιο συγκεκριμένα παιδικές χάρες ειδικά προσαμοσμένες στις ανάγκες τους. 
Που μπορούν  να διαθέτουν χλοοτάπητα,μεγάλες κούνιες και τραμπάλες κατασκευασμενες 
από ειδικό υλικό για την αποφυγή ατυχημάτων , όπου θα μπορούν να ανεβαίνουν με ασφάλεια 
με τα καροτσάκια τους, ράμπες και οδηγών τυφλών με στόχο να κινούνται άνετα στο χώρο άτομα
 με οπτικές διαταραχές. 
                   Πρώτος στόχος της δημιουργίας των παιδικών χαρών αποτελεί η κοινωνικοποίηση
 και η κοινωνική αλληλεπιδραση μεταξύ τους. Έπειτα η αυθόρμητη έκφραση κι εκτόνωση τους 
μέσα από το ελεύθερο παιχνίδι . Στην συνέχεια, η ευκαιρία που τους δίνεται για δημιουργικά 
παιχνίδια, καταμερισμού ρόλων και η ευχαρίστηση που αντλούν από αυτά. Αξιοσημείωτη επίσης
 είναι η άμεση επαφή και η γνωριμία των Αμεα με το φυσικό κόσμο που τα περιβάλλει, καθώς και
η εξάσκηση των των αισθητηριακων δυνατοτήτων.Τέλος,αποτελούν μια καλή αφορμή για την βελτίωση των ψυχοκινητικων δεξιοτήτων. 
   Ο στόχος υλοποίησης των παιδικών χαρών για Αμεα δεν είναι μονομερής.
Τα άτομα με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες και αναπηρίες δεν είναι ξεκομμένα από 
το υπόλοιπο κοινωνικό σύνολο. Θα μπορούν να συναντούν εκεί και άτομα χωρίς αναπηρία. 
Έτσι θα έχουν την δυνατότητα να συνυπάρχουν και να μοιράζονται τις σκέψεις, απόψεις, εμπειρίες,
 τα ενδιαφέροντα τους και να αναπτύσσουν δεσμούς φιλίας, ομαδοσυνεργασιας και ευγενούς άμιλλας
 μεταξύ τους.
  

Δεν υπάρχουν σχόλια: