Δευτέρα, 23 Μαρτίου 2015

Οδηγοί όδευσης τυφλών… για τα «μάτια του κόσμου»

Οδηγοί όδευσης τυφλών… για τα «μάτια του κόσμου»


02Οι άνθρωποι με προβλήματα όρασης δεν εξαρτώνται από τους άλλους. Εκπαιδεύονται και μαθαίνουν να ζουν μόνοι τους, να σπουδάζουν, να εργάζονται, να κυκλοφορούν. Το μόνο που «απαιτούν» είναι δομές προσαρμοσμένες στις ανάγκες τους, προκειμένου να αντιμετωπίζονται ισότιμα με τους βλέποντες.
Ο Οδηγός Όδευσης Τυφλών είναι η «ανακάλυψη σωτήρια» για ανθρώπους με μειωμένη ή ολική τύφλωση, υπό την προϋπόθεση όμως να κατασκευάζονται σύμφωνα με τις ευρωπαϊκές προδιαγραφές.
Η διακήρυξη της Λισσαβόνας το 2000, είναι απόλυτα σαφής ως προς τους στόχους και τις προτεραιότητές της, το ίδιο και οι διακηρύξεις του Ευρωπαϊκού Έτους Αναπηρίας 2003: «Τα κράτη μέλη, πρέπει συντονίζουν τις πολιτικές τους με σκοπό τη συμμετοχή των ΑμεΑ στην κοινωνική, οικονομική και πολιτική ζωή της κάθε χώρας».
Δυστυχώς, συχνά οι βιαστικές κατασκευές των έργων και οι κακοτεχνίες δυσχεραίνουν περισσότερο παρά βοηθούν.
Σας παρουσιάζουμε φωτογραφίες από τον τρόπο που έχουν κατασκευαστεί οι οδηγοί όδευσης τυφλών στο Ρέθυμνο που σε πολλές περιπτώσεις, μπερδεύουν ακόμη και όσους δεν έχουν προβλήματα όρασης.
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΟΔΗΓΟΥΣ ΟΔΕΥΣΗΣ ΤΥΦΛΩΝ
1. Οδηγός όδευσης τυφλών είναι ειδική λωρίδα του δαπέδου από πλάκες διαφορετικής υφής και χρώματος από το υπόλοιπο δάπεδο, που αποσκοπεί στην καθοδήγηση και ασφαλή διακίνηση των ατόμων με προβλήματα όρασης.
2. Ο οδηγός όδευσης τυφλών τοποθετείται σε πεζοδρόμια με πλάτος ίσο ή μεγαλύτερο των 2,80m και σε όλα τα πεζοδρόμια των εμπορικών δρόμων (αξόνων δραστηριοτήτων), ασχέτως του πλάτους των.
3. Το ελάχιστο πλάτος του οδηγού όδευσης τυφλών είναι 40cm και βρίσκεται πάντα εντός της ελεύθερης ζώνης όδευσης πεζών, από την πλευρά του δρόμου.
4. Για την κατασκευή του οδηγού όδευσης τυφλών χρησιμοποιούνται έγχρωμες ανάγλυφες πλάκες πεζοδρομίου με βάση τσιμέντο υψηλής αντοχής, πλευράς 30 έως 40cm και πάχους 3,5 έως 5cm όπως παρακάτω:

5. Στα σημεία κάθετης αλλαγής πορείας, τρεις πλάκες (1,20m) πριν το σημείο στροφής, τοποθετούνται κάθετα στην πορεία, ως προειδοποίηση.
6. Οι πλάκες επισήμανσης όλων των τύπων τοποθετούνται χωρίς αρμό μεταξύ τους, για να σχηματίζουν ενιαία επιφάνεια.
7. Επιβάλλεται η επιλογή πλακών σε χρώματα σε έντονη αντίθεση με τις παρακείμενες επιφάνειες δαπέδου.
8. Θα πρέπει να αποφεύγεται η τοποθέτηση εσχάρων κατά μήκος του οδηγού όδευσης τυφλών.
9. Όπου ο οδηγός όδευσης τυφλών συναντά υπηρεσίες, η πλάκα να ενσωματώνεται σε ειδικό καπάκι για να μη διακόπτεται η συνοχή του.
10. Στις περιπτώσεις προσωρινών εμποδίων από έργα επί του πεζοδρομίου και εφόσον τα έργα γίνονται μέσα στην ελεύθερη ζώνη όδευσης πεζών, θα πρέπει:
– Να δημιουργείται μία νέα ελεύθερη ζώνη όδευσης πεζών, πλάτους τουλάχιστον 1,20m, σε παράπλευρη θέση, με αντίστοιχη σήμανση για τυφλούς, λωρίδα επισήμανσης κ.λπ., ώστε να εξασφαλίζεται η ασφαλής διακίνηση όλων των χρηστών του πεζοδρομίου.
– Τα εμπόδια θα επισημαίνονται πάντα με συνεχές, δίχρωμο  κιγκλίδωμα, βαμμένο σε έντονα χρώματα, που θα φωτίζεται κατά τις βραδινές ώρες, ώστε να είναι πάντα ορατό.
11. Τα πιο πάνω ισχύουν και στις περιπτώσεις υπαίθριων χώρων συνάθροισης κοινού.
12. Τα υφιστάμενα πεζοδρόμια, πλατείες και πεζόδρομοι πρέπει να προσαρμοστούν κατάλληλα για να ανταποκρίνονται

Δεν υπάρχουν σχόλια: