Τρίτη, 19 Μαΐου 2015

Στην Ελλάδα τα ΑμΕΑ είναι το 10% του πληθυσμού

  • Στην Ελλάδα τα ΑμΕΑ είναι το 10% του πληθυσμού

Ένας στους έξι Ευρωπαίους αντιμετωπίζει κάποια μορφή αναπηρίας. Αυτό σημαίνει ότι 80 εκατομμύρια άνθρωποι δεν μπορούν να συμμετέχουν ενεργά στην οικονομική και κοινωνική ζωή λόγω εμποδίων που σχετίζονται με θέματα περιβάλλοντος και συμπεριφοράς. 
Στην Ελλάδα τα ΑμΕΑ είναι το 10% του πληθυσμού. 
Το άρθρο 1 της Χάρτας των Θεμελιωδών δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης καθορίζει ότι «η ανθρώπινη αξιοπρέπεια πρέπει να είναι σεβαστή και να προστατεύεται». Το άρθρο 26 καθορίζει ότι  «η ΕΕ και τα κράτη μέλη της ΕΕ σέβονται τα δικαιώματα των ανθρώπων με αναπηρίες και πρέπει να λαμβάνονται μέτρα που θα εξασφαλίζουν τη συμμετοχή των ατόμων αυτών στην αγορά εργασίας και στην κοινωνική ζωή». Είναι ξεκάθαρο ότι τα κράτη μέλη της ΕΕ έχουν την σαφή εντολή να βελτιώνουν την οικονομική και κοινωνική ζωή των ατόμων με αναπηρίες. 

Όταν υιοθετήθηκε η σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών από την Ελλάδα, ο τομέας της πρόνοιας που είναι υπεύθυνος για τα άτομα με αναπηρία μεταφέρθηκε από το υπουργείο Υγείας στο υπουργείο Εργασίας. Ο σκοπός αυτής της ενέργειας ήταν να εξασφαλιστεί η ενεργητική ένταξη των ατόμων με αναπηρία. 

Η οικονομική κρίση και οι μνημονιακές πολιτικές λιτότητας που επιβλήθηκαν στις χώρες μας είχαν και συνεχίζουν να έχουν τεράστιο αρνητικό αντίκτυπο στην ζωή των ΑμΕΑ, καθώς ενώ αυξήθηκε η ανάγκη για περισσότερα κυβερνητικά προνοιακά μέτρα προς όφελος των ΑμΕΑ, οι κυβερνήσεις, και μπορώ μετά βεβαιότητας να μιλήσω για την δικιά μου κυβέρνηση, δεν διαθέτουν τους απαραίτητους πόρους. Το αποτέλεσμα είναι να μην είναι δυνατό να καλυφθούν επαρκώς οι ανάγκες των ατόμων με αναπηρία. 

Δεν μπορούμε να μιλήσουμε για οριζόντια μέτρα και κανόνες για όλα τα κράτη  μέλη χωρίς να λάβουμε υπόψη μας την διαφορετική κατάσταση των κρατών μελών.  Η Ευρωπαϊκή στρατηγική 2020 θα πρέπει να εξειδικευτεί σύμφωνα με την πραγματική κατάσταση και τις άμεσες ανάγκες του κάθε κράτους μέλους. 

Προκειμένου να εφαρμόσουμε την κοινωνική πολιτική που επιθυμούμε και θεωρούμε αναγκαία, πρέπει να έχουμε τους απαραίτητους οικονομικούς πόρους και να καταργήσουμε τα μνημόνια, τα όποια επιβάλλουν περιορισμούς στην πρόσληψη προσωπικού στα ιδρύματα και στις δομές που σχετίζονται με άτομα με αναπηρία.  Είναι γεγονός ότι ακόμα και θετικές ενέργειες όπως τα κέντρα για δημιουργική απασχόληση για τα ΑμΕΑ καθώς και άλλα προγράμματα, καταρρέουν λόγω της έλλειψης οικονομικών και ανθρώπινων πόρων. 

Ένα ακόμα στοιχείο το οποίο πρέπει να προσθέσω είναι ότι οι ελληνικές πόλεις, ειδικότερα οι μητροπολιτικές δεν είναι καθόλου φιλικές  ή προσβάσιμες για άτομα χωρίς αναπηρία και ακόμα περισσότερο για άτομα με αναπηρία. Πεζοδρόμια, δημόσια κτίρια, ακόμα και σχολεία μπορούν να αποδειχτούν επικίνδυνα ακόμα και για άτομα χωρίς αναπηρία. Αυτό οφείλεται στην διαφθορά που σχετίζεται με την κατασκευή δημοσίων έργων κάτι που πρέπει να διορθώσουμε μέσα στους επόμενους μήνες. 
Τελειώνοντας θα ήθελα να τονίσω ότι πρέπει να γίνουν αποφασιστικά βήματα στον τομέα της κοινωνικής πολιτικής που σχετίζεται με τα άτομα με ειδικές ανάγκες και ανυπομονώ γι αυτό. Ωστόσο πρέπει να επαναλάβω ότι χωρίς την κατάργηση των εξαιρετικά αυστηρών μέτρων λιτότητας που έχουν επιβληθεί, χωρίς οικονομικούς πόρους και χωρίς την δυνατότητα να μπορούν να γίνουν προσλήψεις εξειδικευμένου προσωπικού στον δημόσιο τομέα, κάθε προσπάθεια για βελτίωση της κατάστασης θα παραμείνει ευσεβής πόθος.

Δεν υπάρχουν σχόλια: