Τρίτη, 19 Μαΐου 2015

Καταγγελία για τη μη προσβασιμότητα της διαδικτυακής πύλης του ΑΣΕΠ

Δελτίο τύπου Σωματείου Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες Ν. Λακωνίας - Καταγγελία για τη μη προσβασιμότητα της διαδικτυακής πύλης του ΑΣΕΠ

Θέμα: Κατάθεση καταγγελίας στην Πρόεδρο της Ελληνικής Βουλής και στην Επιτροπή Σχεδιασμού και Αξιολόγησης Ελέγχων για τη μη προσβασιμότητα της διαδικτυακής πύλης του ΑΣΕΠ προς τους πολίτες με αναπηρία
Λογότυπο σωματείουΤο Σωματείο Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες Ν. Λακωνίας, έπειτα και από σχετικές καταγγελίες μελών του, εντόπισε έλλειμα προσβασιμότητας στην διαδικτυακή πύλη του Ανώτατου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού (ΑΣΕΠ). Ο αποκλεισμός των ατόμων με αναπηρία από την δυνατότητα πληροφόρησης από την πύλη του ΑΣΕΠ έχει ως συνέπεια την αδυναμία ισότιμης συμμετοχής τους σε διαγωνιστικές διαδικασίες για θέσεις εργασίας, είναι αντισυνταγματικός, προξενεί οικονομική ζημία και επιτείνει τον κοινωνικό και επαγγελματικό αποκλεισμό τους.
Πιο συγκεκριμένα, δεδομένου ότι το Σύνταγμα (Άρθρα 5Α και 21.6) και η κείμενη νομοθεσία (Ν. 3979/2011) επιβάλουν στο Κράτος και στις υπηρεσίες του να προσφέρουν στους πολίτες τις ψηφιακές τους υπηρεσίες σε προσβάσιμη μορφή για όλους, το ΔΣ του Σωματείου μας προσέφυγε στην Πρόεδρο της Ελληνικής Βουλής ως Εποπτεύουσα Αρχή και στην Επιτροπή Σχεδιασμού και Αξιολόγησης Ελέγχων ως Αρμόδια Αρχή ελέγχου των έργων ΕΣΠΑ, καταγγέλλοντας ότι η διαδικτυακή πύλη του ΑΣΕΠ κατά παράβαση της κείμενης Νομοθεσίας, του κανονισμού χρηματοδότησης έργων ΕΣΠΑ, καθώς και της διακήρυξης του έργου της αναβάθμισής της, δεν είναι προσβάσιμη σε πολίτες με αναπηρία.
Σημειώνεται ότι ο ανάδοχος του έργου είχε την συμβατική υποχρέωση να προσφέρει ηλεκτρονικές υπηρεσίες η κατασκευή των οποίων να συμμορφώνεται με τεχνικές προδιαγραφές ηλεκτρονικής προσβασιμότητας. Επίσης η ποιότητα του τελικού αποτελέσματος θα έπρεπε να ελεγχθεί από την Αναθέτουσα Αρχή ή τον Φορέα Υλοποίησης του έργου. Εν τέλει, όλα τα έργα του ΕΣΠΑ πρέπει να ελέγχονται για την οριζόντια τήρηση του κριτηρίου της προσβασιμότητας προς πολίτες με αναπηρία από κάποια Δημόσια Αρχή Ελέγχου ή κάποιον άλλο επίσημα αναγνωρισμένο φορέα με την απαιτούμενη τεχνογνωσία όπως η Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία.
Ενημερωτικά, το ίδιο πρόβλημα της μη προσβασιμότητας, όπως έχει αναφέρει επανειλημμένα η ΕΣΑΜΕΑ με επιστολές της προς όλους τους αρμόδιους φορείς, παρουσιάζεται σε όλες ανεξαιρέτως τις διαδικτυακές πύλες του Δημοσίου όπως εκείνη της Βουλής των Ελλήνων για την οποία το Σωματείο μας έχει ήδη καταθέσει σχετική εμπειρογνωμοσύνη στην Πρόεδρο της Βουλής των Ελλήνων που τεκμηριώνει την μη προσβασιμότητά της (αρ. πρωτ. κατάθεσης στη Γραμματεία της Βουλής 3639/3-12-2014), της ΔΙΑΥΓΕΙΑΣ, του Εθνικού Τυπογραφείου, της πύλης του ΕΡΜΗ, της πύλης του ΙΚΑ, όλων των ηλεκτρονικών υπηρεσιών της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων και ο κατάλογος είναι ατελείωτος.
Η συγκεκριμένη καταγγελία του Σωματείου μας για την πύλη του ΑΣΕΠ ευελπιστούμε να προκαλέσει την έναρξη διαδικασίας ελέγχου τήρησης των απαραίτητων προδιαγραφών ηλεκτρονικής προσβασιμότητας τόσο γι’ αυτήν, όσο και για όλες τις ψηφιακές υπηρεσίες του Δημοσίου, για τις οποίες δεν έχουν ληφθεί υπόψη οι αρχές της Σχεδίασης για Όλους. Η δημιουργία μίας τέτοιας διαδικασίας ποιοτικού ελέγχου θα αποτελέσει τον καταλύτη για την επιδιόρθωση των σφαλμάτων που αποκλείουν τον άνθρωπο με αναπηρία από το ψηφιακό περιβάλλον, και για την αποφυγή κακοτεχνιών σε συναφή έργα στο μέλλον με οφέλη για όλους τους πολίτες.
Το Δ.Σ. του Σωματείου Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες Νομού Λακωνίας

Δεν υπάρχουν σχόλια: