Τρίτη, 1 Μαρτίου 2016

Προγράμματα εκπαίδευσης μαθητών όλων των σχολικών βαθμίδων, στην κινητικότητα - προσανατολισμό και δεξιότητες καθημερινής διαβίωσης,στο ΚΕΑΤ Θεσσαλονίκης

       
Το Κέντρο Εκπαίδευσης και Αποκατάστασης Τυφλών καλύπτει με τις υπηρεσίες του, τις ανάγκες των παιδιών με προβλήματα όρασης, στην εκπαίδευση και αποκατάσταση, σε εθνικό επίπεδο. Βασικός σκοπός του είναι η άρτια εκπαίδευση και επιμόρφωση τους, σε όλους τους τομείς ανάπτυξης. Στόχος είναι η μείωση των συνεπειών που απορρέουν από την οπτική αναπηρία αλλά και η κοινωνική ένταξη από την παιδική ηλικία, μέσω ειδικών προγραμμάτων, συμβουλευτικής και ψυχολογικής υποστήριξης, εκπαίδευσης και σύνδεσης με την αγορά εργασίας, ώστε να επιτευχθεί πλήρης ανεξαρτησία και ολοκλήρωση της προσωπικότητας.
Ανάμεσα στους κυριότερους άξονες των παρεχόμενων υπηρεσιών, είναι η υποστηρικτική εκπαίδευση των μαθητών Γυμνασίου - Λυκείου, η εκπαίδευση στον τομέα της Κινητικότητας - Προσανατολισμού και Δεξιοτήτων Καθημερινής Διαβίωσης, η εκπαίδευση στη χρήση Νέων Τεχνολογιών, η παραγωγή, εκτύπωση και διάθεση βιβλίων όλων των βαθμίδων, κατάλληλα προσαρμοσμένων στις ιδιαίτερες ανάγκες των μαθητών και φοιτητών, κλπ.
Σας γνωστοποιούμε ότι το Κέντρο Εκπαίδευσης και Αποκατάστασης Τυφλών, ξεκινά προγράμματα εκπαίδευσης μαθητών όλων των σχολικών βαθμίδων, στην κινητικότητα - προσανατολισμό και δεξιότητες καθημερινής διαβίωσης, καθώς και στη χρήση νέων τεχνολογιών.
Τα μαθήματα θα ξεκινήσουν στις 19/3/2016 και θα υλοποιούνται τα Σαββατοκύριακα. Οι αιτήσεις θα γίνονται δεκτές έως τις 14 Μαρτίου και θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.
Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνείτε με το Γραφείο Εκπαίδευσης ΚΕΑΤ Θεσσαλονίκης, υπεύθυνη κ. Αλεξάνδρα Φωτιάδου, τηλ. 2310830095 (εσωτ. 121), ώρες 12:00-14:30.
                                                                        Η Διοικητής και Πρόεδρος Δ.Σ του ΚΕΑΤ
                                                                                    Παν. Ι. Λεωτσάκου


Δεν υπάρχουν σχόλια: