Πέμπτη, 23 Μαρτίου 2017

ΨΗΦΙΣΜΑ για έναν εναλλακτικό τρόπο μετακίνησης των αναπήρων με τα μέσα μαζικής μεταφοράς


ΨΗΦΙΣΜΑ

Η ΘΟ ΑΜΕΑ των Οικολόγων Πράσινων προτείνει έναν εναλλακτικό τρόπο μετακίνησης των αναπήρων με τα μέσα μαζικής μεταφοράς
  
Σύμφωνα με την Κ.Υ.Α. αριθμ. Δ24α/Φ. 11/ΓΠοικ. 36017/780/ 2.8.2016 (Χορήγηση Δελτίου Μετακίνησης σε Άτομα με Αναπηρίες για το έτος 2016), Άρθρο 3, Ο Υπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης συνάπτει συμβάσεις με τους αρμόδιους συγκοινωνιακούς φορείς για την έκπτωση 50% στα υπεραστικά,σύμφωνα με τον τόπο κατοικίας των ατόμων με αναπηρία, στα πλοία και στα τρένα ή τη δωρεάν μετακίνηση στις αστικές συγκοινωνίες των δικαιούχων Ατόμων με Αναπηρίες.

Λόγω του ότι έχει ήδη καθοριστεί κάποιο ποσό στον ετήσιο κρατικό προϋπολογισμό με το οποίο αποζημιώνονται τα μέσα μαζικής μεταφοράς (αστικά, υπεραστικά κ.λπ.)   
Η ΘΟ ΑΜΕΑ των Οικολόγων Πράσινων προτείνει η κάρτα μετακίνησης που διαθέτουν τα άτομα με αναπηρία να μετατραπεί σε κάρτα εναλλακτικής μετακίνησης ΑΜΕΑ, όπως η κάρτα αλληλεγγύης, και το ποσό που αναλογεί σε κάθε ΑΜΕΑ να διατίθεται ανά μήνα στον ίδιο και να επιλέγει εκείνος το μέσο που θα μετακινηθεί.
Με αυτό τον τρόπο όταν δεν γίνει χρήση των χρημάτων σε ένα μήνα να μπορούν τα χρήματα να μένουν μέσα στην κάρτα και μαζί με τα χρήματα του επόμενου μήνα να έχει ο ΑΜΕΑ τη δυνατότητα να κάνει χρήση κάποιου άλλου μέσου (π.χ. αεροπλάνο). Έτσι θα υπάρξει εξοικονόμηση χρημάτων και καλύτερη εξυπηρέτηση των ΑΜΕΑ.

Η ΘΟ ΑΜΕΑ των Οικολόγων Πράσινων ζητά από τους αρμόδιους υπουργούς Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης – Οικονομικών και Μεταφορών
να εξετάσουν τη δυνατότητα αλλαγής της κάρτας μετακίνησης αναπήρων σε κάρτα εναλλακτικής μετακίνησης ΑΜΕΑ.


Η ΘΟ ΑΜΕΑ των Οικολόγων Πράσινων

Δεν υπάρχουν σχόλια: