Πέμπτη, 4 Μαΐου 2017

στρογγυλό τραπέζι, με θέμα: «Οι προκλήσεις της Κλιματικής Αλλαγής και η Τοπική Αυτοδιοίκηση»,

Στρογγυλό τραπέζι με θέμα, οι προκλήσεις της Κλιματικής Αλλαγής 
και η Τοπική Αυτοδιοίκηση

Η Αναπτυξιακή Εταιρεία ΟΤΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΑΕ, σε συνεργασία με το Δήμο Θεσσαλονίκης, διοργανώνει την Παρασκευή 12 Μαΐου 2017, στις 10.30 πμ, στρογγυλό τραπέζι, με θέμα: «Οι προκλήσεις της Κλιματικής Αλλαγής και η Τοπική Αυτοδιοίκηση», στο πλαίσιο των παράλληλων εκδηλώσεων του 3ου Φεστιβάλ Ανακύκλωσης του Δήμου Θεσσαλονίκης και του έργου “EYD 2015 - Το μέλλον που θέλουμε”, που συγχρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα EuropeAid. Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στο Συνεδριακό Κέντρο «Ν. Γερμανός» της HELLEXPO-ΔΕΘ, περίπτερο 8, αίθουσα C.
Σκοπός του στρογγυλού τραπεζιού είναι εκπρόσωποι της Κυβέρνησης, της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και της Ακαδημαϊκής Κοινότητας της πόλης, να ανταλλάξουν απόψεις σε θέματα πολιτικού σχεδιασμού για την αντιμετώπιση του προβλήματος της Κλιματικής Αλλαγής.
Παρεμβάσεις και ερωτήσεις θα γίνουν από μαθητές της περιβαλλοντικής ομάδας του 1ου Γυμνασίου Περαίας.
Το έργο EYD 2015 -Το μέλλον που θέλουμε έχει ένα ευρύ εταιρικό σχήμα από φορείς της Γερμανίας, του Λουξεμβούργου, του Βελγίου, της Αυστρίας, της Τσεχίας, της Ουγγαρίας, της Ρουμανίας, της Πορτογαλίας, της Κροατίας και των κοινοτήτων του Αμαζονίου και έχει ως σκοπό:
  • Την προώθηση πολιτικών για την εξάλειψη της φτώχειας μέσω της Αειφόρου Ανάπτυξης σε τοπικό, εθνικό, ευρωπαϊκό και παγκόσμιο επίπεδο
  • Τη συμβολή στην αλλαγή της στάσης ζωής των Ευρωπαίων πολιτών προς μια αειφόρο εκμετάλλευση των φυσικών πόρων.

Δεν υπάρχουν σχόλια: