Τρίτη, 10 Οκτωβρίου 2017

Πρόσκληση για πρόσληψη ψυχολόγου από την α.μ.κ.ε. ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑ

Η α.μ.κ.ε. ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑ ζητά ψυχολόγο, για πεντάωρη καθημερινή απασχόληση, Δευτέρα έως Παρασκευή, για τις ανάγκες της στη Θεσσαλονίκη, Βασιλ. Όλγας 32. Απαραίτητα προσόντα: Πτυχίο ψυχολογίας και άδεια ασκήσεως επαγγέλματος. Προηγούμενη επαγγελματική εμπειρία κι εμπειρία σε ομάδες ΑμεΑ, θα συνεκτιμηθεί. E-mailhlios@otenet.gr. Προθεσμία υποβολής βιογραφικών: Δευτέρα 16 Οκτωβρίου 2017.

Δεν υπάρχουν σχόλια: