Παρασκευή, 12 Ιανουαρίου 2018

Διαβούλευση πάνω στο προσχέδιο του Πλαισίου Στρατηγικής και Δράσεων για την Ενδυνάμωση των Νέων «Νεολαία ΄17-΄27».

Διαβούλευση πάνω στο προσχέδιο του Πλαισίου Στρατηγικής και Δράσεων για την Ενδυνάμωση των Νέων «Νεολαία ΄17-΄27». 

Η εκδήλωση πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 10 Ιανουαρίου 2018 και ώρα 17.30.

Οι θεματικές  είναι οι ακόλουθες:
(1) Αξιοπρεπής εργασία
(2) Ποιοτική εκπαίδευση
(3) Καλή υγεία και ευεξία των νέων
(4) Ενίσχυση της συμμετοχής των νέων στη δημοκρατική ζωή
(5) Φιλική και ανοικτή προς τους νέους κοινωνία
(6) Μείωση των ανισοτήτων μεταξύ των νέων
(7) Μείωση των ανισοτήτων μεταξύ των νέων
(8) Προαγωγή της αυτονομίας των νέων και διευκόλυνση της μετάβασής τους στην ενήλικη ζωή
(9) Επιχειρηματική ανάπτυξη των νέων
Για τη συμμετοχή στην εκδήλωση θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.

Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων
Γενική Γραμματεία Δια Βίου Μάθησης και Νέας Γενιάς
Γραφείο Πληροφόρησης Θεσσαλονίκης.Δεν υπάρχουν σχόλια: