Παρασκευή, 16 Φεβρουαρίου 2018

Συνέδριο του Κέντρου Διεθνούς και Ευρωπαϊκού Οικονομικού Δικαίου στην Θεσσαλονίκη.
Με θέμα την «Προστασία Θεμελιωδών Δικαιωμάτων – Σύγχρονα ζητήματα στον Ευρωπαϊκό Χώρο»

Άρχισε σήμερα στην Θεσσαλονίκη το συνέδριο του Κέντρου Διεθνούς και Ευρωπαϊκού Οικονομικού Δικαίου με τίτλο «Προστασία Θεμελιωδών Δικαιωμάτων – Σύγχρονα ζητήματα στον Ευρωπαϊκό Χώρο». Σήμερα πραγματοποιείται στο χώρο του Συνεδριακού Κέντρου της Τράπεζας Πειραιώς, Κατούνη 12-14 (12.00-18.45) και αύριο θα διεξαχθεί στο Κέντρο Διεθνούς και Ευρωπαϊκού Οικονομικού Δικαίου, Ικάρων 1 (10.00-13.30).
Το Συνέδριο διαρθρώνεται σε πέντε θεματικές ενότητες: α) Εφαρμογή του Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων, β) Καταπολέμηση ορισμένων μορφών και εκδηλώσεων ρατσισμού και ξενοφοβίας, γ) Προστασία προσωπικών δεδομένων, δ) Δικαιώματα των προσφύγων και των μεταναστών και ε) Προστασία των κοινωνικών δικαιωμάτων.Στις εργασίες του Συνεδρίου συμμετέχουν εκπρόσωποι της ακαδημαϊκής κοινότητας της Ελλάδας και της Κύπρου, εκπρόσωποι εθνικών φορέων, διεθνών και ευρωπαϊκών οργανισμών, επαγγελματικών ενώσεων, δικαστικοί και νέοι επιστήμονες.
Στο συνέδριο παρευρέθηκε και ο πρόεδρος της ΜΚΟ «Αναπηρίας Σήμερα», Φώτης Μπίμπασης.
Τι είναι το πρόγραμμα JUSTICE

Το πρόγραμμα Justice σκοπεύει στην περαιτέρω ανάπτυξη ενός ευρωπαϊκού χώρου δικαιοσύνης, βασισμένου στην αμοιβαία αναγνώριση και την αμοιβαία εμπιστοσύνη και επικεντρώνεται στους ακόλουθους τομείς:
1. Ζητήματα δικαστικής συνεργασίας σε αστικές και ποινικές υποθέσεις
2. Δικαστική κατάρτιση με στόχο της δημιουργίας μίας κοινής νομικής και δικαστικής κουλτούρας
3. Αποτελεσματική πρόσβαση στη δικαιοσύνη στην Ευρώπη, συμπεριλαμβανομένων των δικαιωμάτων των θυμάτων εγκληματικών πράξεων και των διαδικαστικών δικαιωμάτων κατά τις ποινές διαδικασίες και
4. Πρωτοβουλίες στον τομέα της πολιτικής για τα ναρκωτικά.
Δείτε το πρόγραμμα του συνεδρίου

Δεν υπάρχουν σχόλια: