Τετάρτη, 6 Μαρτίου 2019

Αυτοδιοικητικό διήμερο: "Η ελληνική και η ευρωπαϊκή εμπειρία"

Αυτοδιοικητικό διήμερο: Η ελληνική και η ευρωπαϊκή εμπειρία"

17.00-18.30 Α’ συνεδρία: Πολιτιστική δημιουργία και τοπική αυτοδιοίκηση
«Η υπεράσπιση του δικαιώματος στην απόλαυση της τέχνης και ο ρόλος της τοπικής αυτοδιοίκησης», Σέργιος Γκάκας, Αντιδήμαρχος Πολιτισμού Δ. Χαλανδρίου
«Πρωτοβουλίες για τη στήριξη του πολιτισμού σε περιφερειακό επίπεδο. Το παράδειγμα της Αττικής», Ρένα Δούρου, Περιφερειάρχης Αττικής
Συντονίστρια: Πόλυ Κρημνιώτη, δημοσιογράφος εφ. «Η Αυγή»

Δεν υπάρχουν σχόλια: