Σάββατο, 2 Νοεμβρίου 2019

ΨΗΦΙΣΜΑ ΤΟΥ 15ου ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ Οικολόγων ΠΡΑΣΙΝΩΝ ΓΙΑ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ (ΑμεΑ)

Τα άτομα με αναπηρία όλων των κατηγοριών αντιπροσωπεύουν κατά μέσο όρο το 10 έως 12% του πληθυσμού και στη συντριπτική τους πλειοψηφία αντιμετωπίζουν πάρα πολλά προβλήματα σε πολλούς τομείς και επίπεδα. Ένα από τα σημαντικότερα προβλήματα είναι αυτό της προσβασιμότητας που οδηγεί αναπόφευκτα σε κατάσταση απόλυτου κοινωνικού αποκλεισμού. Το ζήτημα αυτό παρά τις κατά καιρούς […]
Τα άτομα με αναπηρία όλων των κατηγοριών αντιπροσωπεύουν κατά μέσο όρο το 10 έως 12% του πληθυσμού και στη συντριπτική τους πλειοψηφία αντιμετωπίζουν πάρα πολλά προβλήματα σε πολλούς τομείς και επίπεδα.
Ένα από τα σημαντικότερα προβλήματα είναι αυτό της προσβασιμότητας που οδηγεί αναπόφευκτα σε κατάσταση απόλυτου κοινωνικού αποκλεισμού.
Το ζήτημα αυτό παρά τις κατά καιρούς εξαγγελίες και το υπάρχον θεσμικό πλαίσιο δεν έχει δυστυχώς αντιμετωπιστεί, και ακόμη και παραμένει σε πολύ μεγάλο βαθμό υπαρκτό.
Οι Οικολόγοι Πράσινοι ζητούν από την πολιτεία και όλους τους αρμόδιους φορείς να εφαρμόσουν την εθνική νομοθεσία και όσα απορρέουν από το διεθνές και Ευρωπαϊκό δίκαιο, και να προχωρήσουν στις απαραίτητες ενέργειες ώστε να διασφαλιστεί η πλήρης προσβασιμότητα για όλα τα ΑμεΑ.
Θεωρούμε ότι η εξαγγελθείσα απαλλαγή του ΦΠΑ από τις οικονομικές δραστηριότητες πρέπει να συνδυαστεί απολύτως με το θέμα της προσβασιμότητας το οποίο θα αποτελεί εκ των ουκ άνευ προϋπόθεση για την απαλλαγή.
Το ζήτημα της προσβασιμότητας όμως δεν είναι το μοναδικό που απασχολεί τα άτομα με αναπηρία. Πρέπει να υπάρξει μέριμνα για πλήρη στήριξη και διασφάλιση όρων επαρκούς κοινωνικής φροντίδας για όλα τα άτομα με αναπηρία ώστε να μπορέσουν όλοι χωρίς καμία εξαίρεση να ενταχθούν πλήρως στην κοινωνία και να καταστούν ισότιμοι Ενεργοί Πολίτες.
Παρόμοια μέριμνα και φροντίδα πρέπει να ληφθεί και για τους γονείς και το οικογενειακό περιβάλλον που έχει την επιμέλεια παιδιών ή ενηλίκων που αντιμετωπίζουν βαριές και πολλαπλές παθήσεις.
Έχουμε υποχρέωση ως κοινωνία να στηρίζουμε όλες τις ευπαθείς ομάδες, και ιδιαίτερα τα άτομα με αναπηρία, ως ένδειξη προόδου και πολιτισμού.

Δεν υπάρχουν σχόλια: