Σάββατο, 14 Δεκεμβρίου 2019

Δύο βραβεία για το πρόγραμμα EQUAL SPORTS FOR ALL !!!   Στα πλαίσια του προγράμματος EQUAL SPORTS FOR ALL του ERASMUS έγινε το κλείσιμο του προγράμματος που τρέχει 3 χρόνια με Project Leader το Πανεπιστήμιο Πατρών με τον καθ. Απόστολο Βανταράκη από το τμήμα Ιατρικής.

Στα πλαίσια του προγράμματος με στόχο την ένταξη, μη κοινωνικούς αποκλεισμούς , προσβασιμότητα, ισότητα ευκαιριών για ανθρώπους με αναπηρία στην ενασχόλησή τους με τον αθλητισμό έγινε και βράβευση για δύο βραβεία:


1. Το ένα αφορούσε πρακτικές σχετικά με την καθολικότητα προσβασιμότητας στους ανθρώπους με αναπηρία. Το “DESCROPTIO visible sports for all” που ξεκίνησε για όλα τα αθλήματα με πρώτο το ποδόσφαιρο σε ιστορικές ομάδες σε Ελλάδα και Κύπρο, αφορά ανθρώπους με προβλήματα όρασης κάθε τύπου. Καινοτόμο με επεκτάσεις ευρύτερα στον Ελληνισμό. Η ομάδα του project είναι οι Mιχ.Θ.Λολίδης Project manager, Φ. Μπίμπασης υποψ. διδακτωρ ΑΠΘ, καθ. Χ.Πολατογλου ΑΠΘ, καθ.Δ.Κουτσούκη ΕΚΠΑ. 

Η πρόταση αυτή πήρε την πρώτη θέση.

2. Το επόμενο βραβείο αφορά την ανάπτυξη με βάση το πρωτόκολλο EXEDRAMark 776 s2 της υπεύθυνης διαχείρισης των συλλόγων καλαθοσφαίρισης με αμαξίδια, που συμμετέχουν στα πρωταθλήματα της ΟΣΕΚΑ. Η ανάπτυξη γίνεται με την παράλληλη υιοθέτηση υποστήριξη από την Ομοσπονδία της οργανωτικής αυτής καινοτομίας με διείσδυση ευρύτερα στην κοινωνία.  Η ομάδα του project είναι οι Mιχ. Θ. Λολίδης Project manager, καθ. Δ. Κουτσούκη ΕΚΠΑ/ΤΕΦΑΑ.  
Η πρόταση αυτή πήρε την πρώτη θέση μαζί με ένα άλλο project στον διαγωνισμό του έργου. 

  http://www.equalsports.eu/el/
  • Στις σύγχρονες κοινωνίες, ο ρόλος της άσκησης του σώματος είναι σημαντικός για τη διατήρηση και τη βελτίωση του σωματικού βάρους καθώς και για τη γενική βελτίωση της υγείας. Στον φοιτητικό πληθυσμό, λόγω των πολλών ωρών και πολυετών σπουδών για την απόκτηση γνώσεων, έχει παρατηρηθεί σωματική αδράνεια, υιοθέτηση κακών διατροφικών συνηθειών και λανθασμένη στάση της καθημερινής ζωής.
  • Όλα τα παραπάνω έχουν οδηγήσει σε δραματική αύξηση της παχυσαρκίας στις μεγάλες ανεπτυγμένες και αναπτυσσόμενες χώρες. Πρόσφατες δημοσιευμένες μελέτες δείχνουν ότι τα τελευταία 20 χρόνια στην Αμερική σημειώθηκε απότομη μείωση της σωματικής δραστηριότητας και αύξηση του μέσου δείκτη μάζας σώματος (BMI), ενώ η πρόσληψη θερμίδων παρέμεινε σταθερή.
  • Οι ερευνητές, μεταξύ άλλων, θεωρούν ότι η μείωση της φυσικής δραστηριότητας κατά τη διάρκεια του ελεύθερου χρόνου σε εθνικό επίπεδο, ιδίως μεταξύ των ενήλικων ατόμων (18-39 ετών), μπορεί να είναι υπεύθυνη για την ανοδική τάση των ποσοστών παχυσαρκίας.
  • Επίσης, μια άλλη ομάδα φοιτητών (άτομα με αναπηρίες) βρίσκονται στα περισσότερα Πανεπιστήμια της Ευρώπης αποκλεισμένα από το κοινό αθλητισμό, καθώς δεν υπάρχουν κατευθυντήριες γραμμές για την εκπαίδευση αυτών των αθλημάτων.
  • Για αυτούς τους λόγους, συνιστάται σε αθλητικές ομοσπονδίες/αθλητικά σωματεία/αθλητικά κέντρα να αναπτύσσουν κατευθυντήριες γραμμές, μοντέλα και κανόνες ορθής πρακτικής εστιάζοντας στο μαζικό αθλητισμό και την εκπαίδευση των φοιτητών/εκπαιδευτών/συλλόγων για την πρόληψη του αθλητικού αποκλεισμού των φοιτητών με ειδικές ανάγκες. Επιπρόσθετα, η δικτύωση των Πανεπιστημίων και των εθνικών φορέων σε αυτά τα ζητήματα σε Ευρωπαϊκό επίπεδο ενθαρρύνεται.
  • Το έργο θα αναπτύξει και θα αξιολογήσει αυτά τα μοντέλα σε διάφορες Ευρωπαϊκές χώρες παρέχοντας υλικό που θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί σε όλη την Ευρώπη.

Δεν υπάρχουν σχόλια: