Τετάρτη, 15 Απριλίου 2020

Δημόσια διαβούλευση για την κλιματική φιλοδοξία της ΕΕ για το 2030 και για το σχεδιασμό των κλιματικών και ενεργειακών πολιτικών της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας

Διαβούλευση Μέρος 1consultation-01.jpg
Δημόσια διαβούλευση για την κλιματική φιλοδοξία της ΕΕ για το 2030 και για το σχεδιασμό των κλιματικών και ενεργειακών πολιτικών της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας
Συμμετέχουμε συλλογικά στις διαβουλεύσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης και διαμορφώνουμε μαζί ένα βιώσιμο μέλλον για όλους! Η συγκεκριμένη έρευνα είναι αντίγραφο της διαβούλευσης που έχει ανοίξει η ΕΕ για την κλιματική φιλοδοξία για το 2030.

Ως ΚΟΣΜΟΣ, με τα μέλη των ομάδων εργασίας ΚΟΣΜΟΥ για τους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης, ενεργοποιούμε έναν ανοιχτό διάλογο για την κλιματική και ενεργειακή πολιτική. Αρχικά, χωρίζουμε τη διαβούλευση σε μικρότερα θεματικά κομμάτια, και τη συμπληρώνουμε σταδιακά. Κατανοούμε τα δεδομένα και τις ανάγκες, συγκεντρώνουμε τεκμηριωμένες απαντήσεις, επεξεργαζόμαστε τα αποτελέσματα και υποβάλλουμε μια συλλογική συμμετοχή στη διαβούλευση της ΕΕ.

Χρονοδιάγραμμα διαβούλευσης:

- Παρασκευή 29 Μαϊου 2020: συζήτηση προκαταρκτικών αποτελεσμάτων στη μηνιαία συνάντηση ΚΟΣΜΟΥ
- Παρασκευή 12 Ιουνίου 2020: κλείσιμο διαβούλευσης
- Παρασκευή 19 Ιουνίου 2020: υποβολή συλλογικής απάντησης στην πλατφόρμα της ΕΕ
- Παρασκευή 25 Ιουνίου 2020: παρουσίαση τελικών αποτελεσμάτων στη μηνιαία συνάντηση ΚΟΣΜΟΥ

Δεν υπάρχουν σχόλια: