Τετάρτη, 13 Μαΐου 2020

ΟΙΚΟΛΟΓΟΙ ΠΡΑΣΙΝΟΙ: ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΕΚ ΒΑΘΡΩΝ ΑΛΛΑΓΗ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ (ΕΟΑΝ)Πρόταση των Οικολόγων ΠΡΑΣΙΝΩΝ για εκ βάθρων αλλαγή του ΕΟΑΝ

Την ριζική αλλαγή του βασικού κρατικού φορέα της εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων στην Ελλάδα, του Ελληνικού Οργανισμού Ανακύκλωσης (ΕΟΑΝ), προτείνουμε οι Οικολόγοι ΠΡΑΣΙΝΟΙ προκειμένου να λειτουργήσει με ανεξάρτητο και αποτελεσματικό τρόπο.
Η πρόταση αυτή εστάλη σε πρώτη φάση σε περιβαλλοντικές οργανώσεις της χώρας, και στην συνέχεια θα σταλεί και σε άλλους φορείς προκειμένου να καταθέσουν τις θέσεις τους συνδράμοντας στη διαμόρφωση του τελικού σχεδίου, και επίσης θα αποσταλεί σε όλα τα Κοινοβουλευτικά Κόμματα αλλά και στους Ευρωπαίους Πράσινους.
Στην πρόταση που υπογράφει το Χαρτοφυλάκιο Περιβάλλοντος των Οικολόγων ΠΡΑΣΙΝΩΝ, προτείνουμε την τροποποίηση του Ελληνικού Οργανισμού Ανακύκλωσης (ΕΟΑΝ) ΝΠΙΔ σε Ανεξάρτητη Διοικητική Αρχή με την επωνυμία «Ανεξάρτητη Αρχή Διαχείρισης Μη Επικινδύνων Αποβλήτων».
Η Αρχή θα είναι ανεξάρτητη διοικητικά και οικονομικά, και δεν θα υπόκειται σε έλεγχο από κυβερνητικά όργανα, κρατικούς φορείς ή άλλες διοικητικές Αρχές. Θα υπόκειται σε κοινοβουλευτικό έλεγχο σύμφωνα με τον κανονισμό της Βουλής, και από την έναρξη λειτουργίας της θα καταργηθούν ο Ελληνικός Οργανισμός Ανακύκλωσης E.O.AN. και ΟΛΑ ΤΑ ΣΥΛΛΟΓΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ, οι πόροι των οποίων και τα αποθεματικά τους θα περιέλθουν στην Ανεξάρτητη Αρχή, με σκοπό να κατευθυνθούν προς τους Δήμους και τους ΦΟΔΣΑ για τα αντίστοιχα υλικά ανακύκλωσης.
Ως Οικολόγοι ΠΡΑΣΙΝΟΙ έχουμε στόχο την προσαρμογή του ΕΟΑΝ στη σημερινή πραγματικότητα, διαφυλάσσοντας εμπορικές και βιομηχανικές πληροφορίες, ελέγχοντας ουσιαστικά την είσπραξη των περιβαλλοντικών τελών και τη διανομή τους στην Τοπική Αυτοδιοίκηση και τους ΦΟΔΣΑ.
Η εκτέλεση του προϋπολογισμού και η διάθεση των πόρων θα γίνεται με αλγόριθμο με βάση πληθυσμιακά κριτήρια, ενώ ειδική μέριμνα θα υπάρξει για νησιωτικούς και ορεινούς δήμους. Η Ανεξάρτητη Αρχή θα εκδίδει κανονιστικές πράξεις και εγκύκλιους που θα αφορούν οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ελληνικής Νομοθεσίας, ενώ θα σχεδιάζονται δείκτες απόδοσης των Δήμων και των ΦΟΔΣΑ ανά υλικό.
Ένας από τους στόχους είναι η διασφάλιση της προστασίας των καταναλωτών μέσω της ορθής διαχείρισης των πόρων για την αποφυγή υπερτιμολογήσεων.
Θέλουμε να τονίσουμε ότι για εμάς, τους Οικολόγους ΠΡΑΣΙΝΟΥΣ, είναι καθοριστικό να διατίθεται στην ελληνική αγορά ως πρώτη ύλη τουλάχιστον το 51% των δευτερογενών υλικών για την παραγωγή νέων προϊόντων.
Μόνο με αυτόν τον τρόπο θα ενισχύσουμε την κυκλική οικονομία και τη μικρομεσαία επιχειρηματικότητα. Αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει να υπάρχουν οικονομικά κίνητρα, όπως για παράδειγμα η μείωση ΦΠΑ, ώστε τα ποιοτικά δευτερογενή υλικά να είναι ανταγωνιστικά σε σχέση με τις πρώτες ύλες.
Με αυτόν τον τρόπο θα υπάρχει σταθερή και μόνιμη ανάπτυξη της οικονομίας, δημιουργία νέων πράσινων θέσεων εργασίας, ενώ ταυτόχρονα θα μειώνεται  το ισοζύγιο εισαγωγών εξαγωγών.

Το Χαρτοφυλάκιο Περιβάλλοντος των Οικολόγων ΠΡΑΣΙΝΩΝ

Μάθετε περισσότερα για εμάς στο http://www.ecogreens.gr
Ακολουθήστε μας στο https://www.facebook.com/Oikologoi.Prasinoi/ και στο @Oikologoi.Prasinoi
Κατεβάστε το νέο μας λογότυπο εδώ: https://ecogreens.gr/logotypos/

Twitter
Facebook
Website

Copyright © *|2018|* *|Οικολόγοι ΠΡΑΣΙΝΟΙ|*, All rights reserved.
28ης Οκτωβρίου 128, 112 57 Αθήνα, Τηλ. 210 3306301, 210 3241001
Ερμού 1, 545 25 Θεσ/νίκη, Τηλ. 2310 266705

E-mail: contact@ecogreens.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια: