Πέμπτη, 4 Ιουνίου 2020

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ⁩ Φ. Μπίμπαση

 Φ. Μπίμπασης : «…με το download  δεν διασφαλίζεται η  ασφάλεια των αθλ. εγκαταστάσεων για την κοινωνία που θέλει να περιλάβει και τους ΑμΕΑ»

Ο Φώτης Μπίμπασης  σαν μέλος Δ.Σ.ΚΕΑΤ και κυρίως μέλος Ελληνικής  παρα-ολυμπιακής επιτροπής υιοθετεί στηρίζει και συμμετέχει ενεργά στην δημιουργία Εθνικού Πρωτοκόλλου  για την ασφάλεια υγεία και δημόσια Υγιεινή των αθλητικών εγκαταστάσεων. Πρωτοβουλία project “SAFE & INCLUSIVE SPORTS” που υλοποιείται και συντονίζει η καθ. Δήμητρα Κουτσούκη  από το ΕΚΠΑ/ΤΕΦΑΑ

  • Τι επιδιώκετε  με το project αυτό κε Μπίμπαση ?
  Ο αθλητισμός είναι η μόνη διέξοδος της κοινωνίας μας όλων των ηλικιών και ιδιαίτερα των νέων  για υγεία, ευεξία, καθημερινή ενασχόληση και αναψυχή, λαμβανομένης υπόψη και της διασυνδεμένης οποιασδήποτε οικονομικής δραστηριότητας με αυτόν.
 Θέλουμε λοιπόν να δημιουργήσουμε ένα πρότυπο – διαχειριστικό σύστημα για την διαρκώς ασφαλή χρήση και υγειονομικά προστατευμένη λειτουργία   των αθλητικών    εγκαταστάσεων.
 Κάθε αθλητικής εγκατάστασης (Eθνικής, Δημοτικής, Πανεπιστημιακής, Σχολικής, Σωματειακής) για χρήση κάθε ολυμπιακού & παρα-ολυμπιακού αθλήματος. σε όλη την Ελλάδα (Προφανώς λαμβάνουμε υπόψη και τα δεδομένα της δημόσιας υγιεινής λόγο Covid -19)

  • Ποιοι   άμεσα ωφελούνται και πόσο περικλείονται τα ΑμΕΑ?
Απευθύνεται και επωφελείται χωρίς αποκλεισμούς όλη η κοινωνία, αθλούμενοι κάθε επιπέδου δυνητικά αθλούμενοι αλλά και, ΑμΕΑ .Κάθε κατηγορία ΑμΕΑ άτομα με αναπηρία και στο βαθμό που με αφορά τους ανθρώπους με προβλήματα  αναπηρίας όρασης και τυφλούς. Που ιδιαίτερα για αυτή την κοινωνική ομάδα  και στο παρελθόν αλλά και με τον κίνδυνο του Covid 19 η ομάδα αυτή είναι πρακτικά αποκλεισμένη Επίσης για να το ανοίξουμε λίγο παραπάνω οι πελάτες  μαζί με τους ΑμΕΑ καταναλωτές κάθε ιδιωτικής αθλητικής εγκατάστασης. άμεσα ωφελούνται

  • Μα έχουν δοθεί σήμερα από τη πολιτεία και από θεσμούς φορείς σχετικές οδηγίες εγκύκλιοι κλπ. Δεν συμφωνείτε?
 Η  δημιουργία όμως συνθηκών μόνιμης ασφαλούς χρήσης πρόσβασης σε αθλητικούς χώρους δεν γίνεται με την παρουσία οδηγιών και εγκυκλίων.
Δεν φτάνει το download, θέλει συστήματα ελέγχου με διάρκεια και  με νούμερα αξιολόγηση. Για αυτό στηρίζουμε ανεπιφύλακτα την προσπάθεια του EKΠΑ και της καθηγ. Δήμητρας Κουτσούκη στον συντονισμό για την δημιουργία και υλοποίηση Εθνικού Πρωτοκόλλου Πιστοποίησης Ασφάλειας και υγιεινής μέσω της δράσης  SAFE & INCLUSIVE SPORTS

  •  Η πολιτεία που είναι και ο ιδιοκτήτης πολλών και κομβικών  Αθλητικής Εγκατάστασης   θα συνδράμει?
 Η πολιτεία μόνο συμφέρον έχει από το όλο process. ΧΩΡΙΣ ΣΥΖΗΤΗΣΗ. 
Ένα ας πούμε  70 % των θεμάτων σήμερα απαντάται οργανωτικά που ΔΕΝ ΚΟΣΤΙΖΕΙ. Βέβαια ειδικά για τους Αμεα δυστυχώς δεν έχουν προβλεφθεί από την αρχή διευκολύνσεις αλλά αυτό θα επισημανθεί. Αυτονόητα 

  •  Εσείς πως συμμετέχετε?
 Είμαι στην θεματική ενότητα 7 για ΑμΕΑ  “visually impaired persons.Sports and facilities". Μαζί με αξιόλογους συνεργάτες και θα δείτε σύντομα τις δράσεις και τις προτάσεις μας. Ανά είδος εγκατάστασης. Νομίζω όχι πολύ παλιά σε κολυμβητικές δεξαμενές διακρίνατε την παρουσία μας.

Δεν υπάρχουν σχόλια: