Εθελοντισμός

Φίλες και Φίλοι,

Είναι ολοφάνερο πλέον στη νέα εποχή της παγκοσμιοποίησης, ότι ισχυρή Κοινωνία Πολιτών δεν νοείται, χωρίς ανιδιοτελή προσφορά, για ευγενικούς στόχους, που ενισχύουν τα αισθήματα αλτρουισμού και συνοχής της κοινωνίας. 
Στόχους που δεν αποσκοπούν στο στενό οικονομικό κέρδος, αλλά συμπληρώνουν τις τυχόν ελλείψεις και τις ανεπάρκειες, στη δράση της πολιτείας. 
Με την ανάπτυξη της πρωτοβουλίας, την άνθιση μορφών οργάνωσης άμεσης δημοκρατίας, με την ένταξη των πολιτών σε κινήματα, που ενισχύουν τις πιο δημιουργικές και ελπιδοφόρες δυνάμεις και τάσεις της κοινωνίας, με την πρόταξη του «συλλογικού» απέναντι στο «ατομικό», η κοινωνία των πολιτών αποκτά τα δικά της αντιστηρίγματα, τα δικά της αναχώματα, σε κάθε μορφή ισοπέδωσης, φαλκίδευσης και ακύρωσης ατομικών και συλλογικών δικαιωμάτων. 
Αλλά και σε κάθε μορφή υποβάθμισης της ποιότητας ζωής ή αλόγιστης χρήσης μέσων, που καταστρέφουν πόρους, πλούτο, ευκαιρίες, από τις τοπικές κοινωνίες μέχρι την παγκόσμια κοινότητα. 
Η ελεύθερη, απρόσκοπτη και θεσμοθετημένη δράση αποτελεί την ίδια την ουσία, το οξυγόνο θα έλεγα, του εθελοντικού κινήματος. 
Με κύριο γνώμονα την εμπιστοσύνη στην ανάπτυξη των πρωτοβουλιών, από τους ίδιους τους πολίτες και τους φορείς τους, πρέπει να θεσπίσουμε κανόνες, που να ευνοούν, να ενισχύουν και να τροφοδοτούν, διαρκώς, την εθελοντική δραστηριότητα. 
Κανόνες που, ασφαλώς, προϋποθέτουν τη μεταβίβαση μέρους αρμοδιοτήτων και πόρων, έτσι ώστε, ανάλογα με το στόχο, είτε αυτόνομα, είτε σε συνεργασία με φορείς της πολιτείας να αποβαίνουν οι πρωτοβουλίες πιο παρεμβατικές, αποτελεσματικές και ωφέλιμες.

Δεν υπάρχουν σχόλια: