θέματα

ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
Η ΑΞΙΟΠΡΕΠΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Συμπεριφορές τρίτων προς τους φοιτητές με πρόβλημα όρασης  και άλλες αναπηρίες που διασφαλίζουν την αξιοπρέπειά τους Προτάσεις κατασκευών προσβασιμότητας  στους εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους
Το πανεπιστήμιο, ως φορέας διαπαιδαγώγησης, οφείλει να παρέχει εναλλακτικές και βοηθητικές υπηρεσίες για τους φοιτητές με αναπηρία.1) Οι γραμματείες των τμημάτων είναι επιβεβλημένο να διαμορφώνουν κατάλληλα προσβάσιμες θυρίδες για όλα τα άτομα με αναπηρία, σύμφωνα με τις διεθνείς προδιαγραφές προσβασιμότητας: α) χαμηλό ύψος για τα άτομα με κινητικά προβλήματα, β) άμεσο άνοιγμα της θυρίδας, χωρίς εμπόδια και γυάλινα φράγματα για να επικοινωνούν ανεμπόδιστα και να εξυπηρετούνται οι τυφλοί φοιτητές, γ) οι υπάλληλοι της γραμματείας να απευθύνονται στους ίδιους τους τυφλούς φοιτητές και όχι στους συνοδούς τους ή όταν εξυπηρετούνται μόνοι τους να τους απευθύνουν άμεσα τον λόγο, κάνοντας αισθητή την κατεύθυνση προς την οποία μιλούν και την παρουσία τους αναφέροντας πού απευθύνονται, δ) οι πόρτες επιβάλλεται να είναι ανοικτές ή κλειστές και όχι σε ενδιάμεση θέση για την καλύτερη εξυπηρέτηση των αναπήρων και την αποφυγή ατυχημάτων, ε)  στους διαδρόμους να μην τοποθετούνται εμπόδια, αλλά και όταν ακόμα υπάρχουν να  πραγματοποιείται έγκαιρη ενημέρωση των αναπήρων, στ) ανάμεσα στους καθηγητές και τους φοιτητές με αναπηρία είναι αναγκαίο να αναπτύσσεται στενή συνεργασία, προκειμένου να ενημερώνονται από τους φοιτητές ποια μέσα διευκολύνουν την παρακολούθηση των μαθημάτων και ποια τεχνικά βοηθήματα  διατίθενται  ώστε η γνώση να είναι προσβάσιμη, καθώς και με ποιο τρόπο θα διεξάγονται οι εξετάσεις για την καλύτερη απόδοση και επίδοση των φοιτητών με αναπηρία. Όλα όσα προαναφέρθηκαν εκτιμούμε ότι πρέπει να απευθύνονται σε όλα τα μέλη της πανεπιστημιακής κοινότητας και ως κώδικας καλής συμπεριφοράς προς τα άτομα με αναπηρία να προβληθούν και να αναρτηθούν με ειδικό πλαίσιο σε όλες τις γραμματείες των Σχολών και παράλληλα να τυπωθούν ως οδηγία στις πρώτες σελίδες των οδηγών σπουδών. 2) Είναι ανάγκη να γνωστοποιηθεί σε όλους τους παράγοντες της πανεπιστημιακής κοινότητας ότι στο πανεπιστήμιο φοιτούν και άτομα με αναπηρία ως ισότιμα μέλη της κοινότητας αυτής, γεγονός που απαιτεί το σεβασμό των δικαιωμάτων τους. Έτσι α) οι έχοντες οχήματα να αποφεύγουν τη στάθμευση στους ειδικούς χώρους στάθμευσης αναπηρικών οχημάτων, τους οποίους πιστοποιούν ειδικές ενδεικτικές  πινακίδες, β) να μην εξουδετερώνουν με σταθμεύσεις οχημάτων τις ράμπες και τους οδηγούς τυφλών στα πεζοδρόμια και όπου αλλού έχουν τοποθετηθεί αυτές οι κατασκευές προσβασιμότητας, γ) εάν υπάρχει η καλή διάθεση από οποιονδήποτε να συνοδεύσει ή να διευκολύνει άτομο με αναπηρία είναι σκόπιμο και ευγενικό να ζητείται προηγουμένως η έκφραση της επιθυμίας του ίδιου του φοιτητή με αναπηρία να συνοδευτεί ή να διευκολυνθεί, δ) ο τρόπος συνοδείας ή συμπαράστασης του φοιτητή με αναπηρία είναι νοητό να υποδεικνύεται από τον ίδιο τον έχοντα το πρόβλημα.3) Ένας βασικός παράγοντας διασφάλισης της αξιοπρέπειας του φοιτητή με αναπηρία είναι και οι κατασκευές προσβασιμότητας εσωτερικών και εξωτερικών χώρων, όταν αυτές πληρούν τις διεθνείς προδιαγραφές που εμπεριέχονται στην επίσημη έκδοση του Υ.ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ. «Σχεδιασμός για όλους». Αντλώντας τα σπουδαιότερα στοιχεία και τις βασικές αρχές που διέπουν τις κατασκευές προσβασιμότητας, οι επίσημοι φορείς της αναπηρίας έχουν προβεί κατά καιρούς σε δημιουργικές προτάσεις τέτοιων κατασκευών. Ακολουθούν επίσημες προτάσεις του Πανελληνίου Συνδέσμου Τυφλών που υποβλήθηκαν στην Επιτροπή Κοινωνικής Πολιτικής του Α.Π.Θ. α) Ο οδηγός όδευσης τυφλών που πρόκειται να τοποθετηθεί στους εσωτερικούς χώρους των διαδρόμων των Σχολών θα πρέπει να αποτελεί συνέχεια του οδηγού όδευσης τυφλών εξωτερικών χώρων, εφόσον υπάρχει ή πρόκειται να τοποθετηθεί. Κατ’ αυτή την έννοια ο τυφλός φοιτητής από το προαύλιο του κτιρίου θα οδηγείται στην κεντρική είσοδο της Σχολής του και στη συνέχεια, ακολουθώντας τον εσωτερικό οδηγό, θα έχει τη δυνατότητα να μεταβαίνει στις αίθουσες και τα γραφεία που είναι διατεταγμένα στον κεντρικό διάδρομο του κτιρίου. Μπροστά από κάθε αίθουσα ή γραφείο ο οδηγός διακόπτεται με κάθετους μικρότερους οδηγούς- διακλαδώσεις, οι οποίες φθάνουν σε απόσταση ενός μέτρου από την πόρτα της αίθουσας ή του γραφείου. Προς αποφυγή περιττών δαπανών λόγω εύκολης φθοράς του υλικού που πρόκειται να τοποθετηθεί, έχουμε την άποψη ότι σε καμιά περίπτωση γι’ αυτή την κατασκευή δεν πρέπει να εφαρμοσθεί η τακτική των απομιμήσεων. Είναι σκόπιμο η κατασκευάστρια εταιρία του έργου να είναι δοκιμασμένη από προηγούμενες κατασκευές σε δημόσιους εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους και να πληρεί ως προς τα τεχνικά χαρακτηριστικά του προτεινόμενου κατασκευάσματος τις διεθνείς προδιαγραφές. β) Όταν ο τυφλός φοιτητής φθάσει με τον οδηγό όδευσης μπροστά από την πόρτα της αίθουσας ή του γραφείου που τον ενδιαφέρει, είναι σκόπιμο να ανιχνεύει τον ανάγλυφο αριθμό που υπάρχει ως συνήθως σε κάθε πόρτα στη μορφή βλεπόντων και δίπλα στη γραφή Braille το όνομα του γραφείου ή της αίθουσας, ώστε να διαπιστώνει που ακριβώς βρίσκεται. Ο τίτλος αυτός για τους μερικώς βλέποντες φοιτητές θα μπορούσε να είναι γραμμένος στη γραφή βλεπόντων με μεγάλα ψηφία και χρωματική αντίθεση, ώστε να είναι έντονα διακριτός. Για τα μερικώς βλέποντα άτομα οι χρωματικές αντιθέσεις είναι δυνατόν να εφαρμόζονται στις πόρτες σε σχέση με τα πόμολα και τους τοίχους. Μία ανοιχτή πόρτα που έχει το ίδιο χρώμα με τον τοίχο του κτιρίου μπορεί να προκαλέσει οδυνηρή πρόσκρουση του μερικώς βλέποντος φοιτητή ή και τραυματισμό του. Οι χρωματικές αυτές αντιθέσεις θα μπορούσαν να διαμορφωθούν εύκολα και χωρίς ιδιαίτερες δαπάνες κατά τη βαφή των κτιρίων. Επίσης, όπου υπάρχουν σκαλοπάτια λευκού χρώματος ή άλλων αποχρώσεων χωρίς αντίθεση, είναι δυνατόν στην εξωτερική γωνία του σκαλοπατιού να τοποθετηθεί αυτοκόλλητο γραμμωτής κατασκευής και έντονης χρωματικής αντίθεσης με τη σκάλα. Σε χώρους του κτιρίου που παρουσιάζονται ιδιαίτερα σκοτεινά σημεία θα πρέπει να τοποθετηθεί κατάλληλος φωτισμός, με αποφυγή φωτεινών πηγών που εκπέμπουν εκθαμβωτική ακτινοβολία. γ) Οι ανελκυστήρες των κτιρίων είναι προσβάσιμοι εφόσον τα πληκτρολόγια των θαλάμων βρίσκονται χαμηλά για να έχουν τη δυνατότητα οι φοιτητές με κινητική αναπηρία να ενεργοποιούν το μηχανισμό. Οι θάλαμοι, επίσης, θα πρέπει να είναι ειδικών διαστάσεων, ώστε οι φοιτητές με αμαξίδια να εισέρχονται ανεμπόδιστα. Τα μπουτόν του πληκτρολογίου του θαλάμου αναδεικνύουν ανάγλυφους τους αριθμούς βλεπόντων και δίπλα ακριβώς το ψηφίο στη γραφή Braille. Επιπλέον, με τη στάση του σε κάθε όροφο ο θάλαμος του ανελκυστήρα εκπέμπει ηχητικό σήμα εξωτερικά για να γίνεται αντιληπτή η άφιξή του και εσωτερικά εκφώνηση του ορόφου στον οποίο βρίσκεται. Η χρωματική αντίθεση στο πλαίσιο του πληκτρολογίου και στο φωτισμό των πλήκτρων, εσωτερικά και εξωτερικά, καθώς και της πόρτας του ανελκυστήρα, κρίνεται ότι είναι σκόπιμη. Το κτίριο της Διοίκησης του Α.Π.Θ. και αυτό της Κεντρικής Βιβλιοθήκης είναι δύο βασικές και πολυσύχναστες για τα ’τομα με Αναπηρία εγκαταστάσεις που επιβάλλεται άμεσα να υποστούν τον εκσυγχρονισμό των υποδομών προσβασιμότητας. Σημαία του οργανωμένου τυφλού ατόμου και ατόμων με άλλες αναπηρίες σε επίσημους αναπηρικούς φορείς πρέπει να αποτελεί η κοινωνική ένταξή του με αξιοπρέπεια. Στη βάση αυτή ο φοιτητής με αναπηρία συνειδητοποιημένα, δυναμικά και οργανωμένα είναι αποφασισμένος να διεκδικήσει με κάθε πολιτισμένο τρόπο και μέθοδο ίσα δικαιώματα και ίσες υποχρεώσεις στη ζωή, την υγεία, την εκπαίδευση, την εργασία και την περίθαλψη. Η ισοτιμία του φοιτητή με αναπηρία ως ισότιμου μέλους της πανεπιστημιακής κοινότητας απαιτεί να φτάσει στα επίπεδα της προσέγγισης μιας προσβασιμότητας που να αφορά όχι μόνο τους χώρους, αλλά τη γνώση και την έρευνα καθαυτή. Συνεπώς, ο φοιτητής με αναπηρία θα πρέπει να έχει τα συγγράμματά του στη μορφή που μπορεί να μελετήσει την ύλη του, να πραγματοποιήσει ισότιμα την έρευνά του και να παρακολουθήσει με κάθε λεπτομέρεια, χωρίς έλλειμμα, τις παραδόσεις των μαθημάτων από τους καθηγητές της Σχολής του. Τότε και μόνο τότε το όραμα τις ισοτιμίας του φοιτητή με αναπηρία θα γίνει πραγματικότητα.

Δεν υπάρχουν σχόλια: